Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-04-29

Valinformation för EU-valet 2019

Söndag 26 maj är det till val till Europaparlamentet – medborgarnas röst i EU. Förtidsröstningen börjar 8 maj. Information om vallokaler, förtids­röstnings­lokaler och svar på andra frågor hittar du här.

Valinformation – Förtidsröstning

Förtidsröstning pågår 8 – 26 maj på följande röstmottagningsställen:

Rättviks kulturhus, Storgatan 2, Rättvik:

  • måndag–fredag 11.00–18.00
  • lördag 10.00–15.00
  • söndag 12.00–15.00
  • valdag 26 maj 8.00–21.00

Ore bibliotek, Strandvägen 14, Furudal:

  • torsdag 10.00–12.00, 13.00–17.00

Stiernhööksgymnasiet

  • onsdag 22 maj 12.00–14.00

Boende på Orestrand hänvisas till förtidsröstningslokal Ore bibliotek – se dagar och tider ovan.

Boende på Backåkern, Enåbacken, Enådal och Prästskogen kan använda sig av ambulerande röstmottagare. Se nedan.

Glöm inte att ta med dig röstkortet när du ska rösta. Du ska också kunna styrka din identitet med giltigt körkort eller ID-kort. Om du av något skäl saknar röstkort, kan kommunens valadministration skriva ut ett ersättningskort, efter legitimering.

Du får rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte kan ta dig till din val- eller röstningslokal. Tänk på att du behöver särskilt valmaterial, ett vittne och ett bud som ska vara en anhörig (make/maka/sambo/partner, eller alternativt din makes/makas/sambos/partners- barn, barnbarn, förälder eller syskon), din vårdare eller motsvarande eller anställd på häkte/kriminalvårdsanstalt.

Du får använda dig av ambulerande röstmottagare om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte kan ta dig till din val- eller röstningslokal. Den ambulerande röstmottagaren tar emot din röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal och är på begäran av dig skyldig att hjälpa dig att göra i ordning din röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt. De ambulerande röstmottagarna har med sig allt behövligt material som finns i en förtidsröstningslokal. För bokning av ambulerande röstmottagare kontakta kommunens valadministration på telefonnummer 0248-70 500.

Valinformation – valdag 26 maj 2019

Vallokalernas öppettider är 8.00–21.00.

Rättviks centrala valdistrikt – Kulturhuset, Storgatan 2, Rättvik

Rättviks södra valdistrikt – Gärdebyns bystuga, Gärdebygatan 6, Rättvik

Rättviks västra valdistrikt – Rättviksskolan, Centralgatan 3, Rättvik

Vikarbyns valdistrikt – Vikarbyns bystuga, Granmorvägen 4, Vikarbyn

Boda/Gärdsjö valdistrikt – ”Bodamål” (matsalen i Bodahus), Björkallén 33 Boda Kyrkby

Ore valdistrikt – Samlingssalen (bottenplan) på Orestrand, Strandvägen 14, Furudal

Valnämndens preliminära rösträkning, den så kallade ”onsdagsräkningen” är offentlig. Den äger rum i kommunhuset, Vasagatan 1, Rättvik den 29 maj 2019 klockan 9.00.

Valadministration – för information och frågor

Kommunens valadministration 0248-70 500
Valnämndens ordförande Agnetha Wallander 070-516 03 02