Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-12-13

Årets pristagare hyllades i kommunhuset

Priser, blommor, lovord och applåder fick de alla ta emot denna kväll vid årets sista kommunfullmäktige. Hållbarhetspriset, Kulturpriset och priset till Årets medarbetare delades ut.

Pristagarna av Hållbarhetspriset 2018 håller i ett diplom samt blommor.

Stina Evbjer och Maria Nordahl mottog Hållbarhetspriset 2018.

 

Rättviks kommun har utsett Maria Nordahl och Stina Evbjer till mottagare av Rättviks kommuns första Hållbarhetspris.

Nomineringen till Hållbarhetspriset 2018

”Med hårt arbete, engagemang och entusiasm ger de våra globala hållbarhetsmål ett konkret och tydligt "rättviksansikte" och får mängder av rättvikselever att diskutera biologisk mångfald, ekonomisk återvinning och sociala trygghetsfaktorer lika naturligt som de annars brukar diskutera dataspel och mobilmodeller.”

Bilden visar de fyra personer som tog emot priset för Årets medarbetare. De håller i ett diplom samt blommor.

Annica Lindquist, Agneta Bäck, Eva Ingels-Johansson och enhetschef Linda Sjödén. Annica, Agneta och Eva tog emot priset som representanter för personalgruppen på Backåkern som vann Årets medarbetare 2018.

 

Rättviks kommun har utsett Personalgruppen på Backåkern, Socialförvaltningen till Årets medarbetare 2018.

Nomineringen till Årets medarbetare 2018

”För att de på ett föredömligt och engagerat sätt bidragit till arbetet med en förändrad måltidsordning för boende på Backåkern, som gagnat både brukare, anhöriga och medarbetare inom verksamhetsområdet.

Personalgruppen har tagit ett stort gemensamt ansvar för att implementera förändringen i verksamheten och samarbetat på ett utomordentligt sätt! Personalgruppens arbete visar på en vilja, arbetsglädje och lyhördhet utöver det vanliga, vilket leder till utveckling för alla.”

 

På bilden syns Gunnar som fick årets Kulturpris. Han håller i ett diplom samt blommor.

Gunnar Brandin, årets Kulturpristagare 2018.

 

Rättviks kommun har utsett Gunnar Brandin till årets Kulturpristagare 2018

Nomineringen till Kulturpristagare 2018

”Gunnar har under decennier engagerat sig i att bevara och lyfta fram kulturhistorien i framförallt gamla Boda socken. Gunnar har varit engagerad i Boda hembygdsförening under en lång tid och genom långt och idogt arbete tillgängliggjort dans och musik för Rättvikare och besökare.

Under de senaste åren har han byggt upp ett omfattande programutbud under hela året som når sitt crescendo under en intensiv vecka i juli varje år med Boda som utgångspunkt. Programutbudet tar hem världens folkmusik till Rättvik och lyfter fram vår lokala kulturhistoria för besökare från hela världen.”

 

Läs mer om Hållbarhetspriset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Kulturpriset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.