Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-12-03

Inbjudan till samråd om detaljplan för Lissbrändan

Förslag till detaljplan för Lissbrändan, fastighet Lerdal 14:48, 14:50 och 62:36, finns nu ute för samråd. Planområdet ligger nedanför Bruntegården och Fyrklöverns stugby.

Syftet med detaljplanen är att:

  • pröva möjligheten för sex stycken nya tomter på Lerdal 14:50 och Lerdal 62:36
  • ändra förutsättningarna för byggnation på fastighet Lerdal 14:48

Läs mer om planförslaget på "Lerdal 14:50, 14:48 och 62:36(Lissbrändan)".

Planhandlingarna finns också att se på kulturhuset och i kommunhusets
foajé under tiden 3 december 2018 till 31 januari 2019.