Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-10-11

Internationella Alzheimerdagen

Rönnbärsklase och informationsblad.

Vid ålderns höst. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Alzheimerdagen, 21 september, uppmärksammades i Rättvik med fullsatt sal i Rättviks kulturhus.

Orkester

Caféorkestern. Foto: © 2018, Anna Ericsson.

Caféorkestern underhöll och spelade vacker musik den första halvtimmen.

Efter musikstunden pratade Dr. Björn Lennhed, silvialäkare* och sedan Ewa Gyllner Dunkars, silviasjuksköterska**, båda från Falu lasaretts minnesmottagning. Båda pratade om demens och bemötande.

Personer som sitter och lyssnar.

Fullsatt på Rättviks kulturhus. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Mer än bara glömska

Demensdrabbade har nedsättning av minst en intellektuell funktion som exempelvis minnesnedsättning, språk och orientering.
Minnesproblemen ska ha funnits i minst sex månader
Demenssjukdom är bestående och den är inte medfödd.

Tidiga symtom är glömska, svårt att hitta, svårt att förstå tid och svårt att finna ord. Det är också svårt med att lära sig nytt.

Vart ska du vända dig om du upplever att du börjat få minnesproblem?

Läkarkontakt – vårdcentralen gör basutredningarna.
Specialistvård för fördjupad utredning om personen är yngre eller om det är mer komplicerade fall. Vårdcentralen skickar remiss till minneskliniken i Mora (Falun).

Vem gör vad?

Primärvårdens ansvar är att personen bli utredd och får en diagnos, eventuell läkemedelsbehandling, intyg, medicinsk uppföljning, och information om sjukdomstillståndet.
Körkort och vapen tas upp till diskussion.

Kommunen ansvarar för stöd och hjälp i hemmet

Kommunens biståndshandläggare kontaktas för hemtjänst, matdistribution, anhörigavlösning och promenadsällskap. Daglig verksamhet och annat boende är också sådant som biståndshandläggaren arbetar med.
För stöd och handledning är det demenssjuksköterskan eller anhörigstöd Buketten som ska kontaktas.
Kommunens rehabiliteringsenhet (rehab) kontaktas vid behov av minneshjälpmedel.

Hur ska vi bete oss i mötet med personer med minnesproblem?

Ewa Gyllner Dunkars, silviasjuksköterska, pratade om hur vi ska bete oss mot den som har problem med minnet.
Hon visade en Kom-ihåg-tavla med ord som fick många av oss att tänka till: Försök, Avleda, Komma överens, Ge beröm, Förstärk, Berätta, Lugna, Repetera och Låt dem göra det de kan.

Demensteam i kommunen

Rättviks kommuns demensteam i hemtjänsten informerade om att de är åtta personer som arbetar i teamet. Teamet finns för den som är demensdrabbad och där det kan vara problem med att få komma in eller att få utföra vissa vårdinsatser i hemmet, de lär känna igen personalen som kommer. Det ger mer kontinuitet och trygghet för personer med demens.
Demensteamet har specialutbildats för att bemöta personer med demens.

Demenssjuksköterska

Ingrid Svensson är demenssjuksköterska i Rättviks kommun. Hennes roll är att finnas som stöd för den drabbade och deras närstående. Hon ger stöd individuellt eller i anhöriggrupp, handledning, utbildning till personal, demensteam, närstående, allmänhet och pensionärsorganisationer.

En parcykel, side-by-side.

Parcykel, side-by-side. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Informationsbord

Efter föreläsningarna gavs publiken tillfälle att träffa och ställa frågor till en del av de personer som arbetar med personer med demenssjukdom.
Från kommunen fanns biståndshandläggare, rehab och demenssjuksköterska. Kommunens demensteam i hemtjänsten och dagverksamheten Glädjen fanns också på plats för att svara på frågor och berätta om sitt arbete.
Hjälpmedelscentralen från Borlänge visade olika minneshjälpmedel.
Side-by-Side cykel fanns att prova.

Demensförbundets representant Margareta Svensson fanns på plats för att se om det finns intresse till att bilda en demensförening i Rättvik. Finns det någon som är intresserad? Hör av er till Anci på Studieförbundet Vuxenskolan, 0248-122 90.

Faktablad fanns från Svenskt Demenscentrum liksom Alzheimerfondens informationstidning.
Faktabladen handlar bland annat om de olika demenssjukdomarna, anhörigvård och demens, vapen och demens, bilkörning och demens och bemötande vid demens.

Tack!

Tack till Caféorkestern från Leksand och frivilliga trion Kerstin, Margareta och Britt-Marie som hjälpte till med kaffeservering. Tack Studieförbundet Vuxenskolan och LIONs som var med som aktörer och sponsorer./Ingrid


* Silvialäkare – magisterutbildning i demensvård för läkare.

** Silviasjuksköterska – specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning demensvård – magisterexamen i omvårdnadsvetenskap.