Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-08-21

Råd och stöd till föräldrar

En vuxen hand tar ett barns hand i sin.

Har du som förälder frågor och funderingar som rör relationen med ditt barn eller tonåring eller båda?

Du kan kontakta familjebehandlarna i Rättviks kommun för att
få hjälp och rådgöra om vardagsstruktur, relation, kommunikation och gränssättning.

Familjebehandlarna erbjuder fem fria samtal utan journalföring.

Välkommen att kontakta dem!

Familjebehandlare
Telefon 0248-70 373, måndagar och onsdagar, kl. 8.30-10.00.