Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-08-07

Ombyggnation av HSB-gatan

Karta som visar vilken del av HSB-gatan som stängs av.

I mitten av vecka 32 påbörjas ombyggnation av HSB-gatan.

Ombyggnationen innefattar nya betongplattor, ny körbana och samma höga kantsten som återfinns på andra gångbanor i Rättvik. Björkarna som står där idag tas bort och byts ut mot nya Ornäsbjörkar. Det sätts dit en ny dagvattenbrunn för att åtgärda problemet med vattensamlingar som kommer vid skyfall.

Har ni frågor eller funderingar om ombyggnaden är ni välkomna att kontakta vår trafikingenjör Robin Layton på robin.layton@rattvik.se eller 0248-70 119.