Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-08-07

Cykelkortege från travbanan till Rättviks gammelgård

Del av karta för Centrumrundan 8 augusti 2018.

Del av karta ur programbladet.

Vi vill skapa stimulans och aktivitet på våra särskilda boenden. Nu ska vi delta i cykelkortegen med våra nyinskaffade parcyklar.

Vår ambition och ett önskemål har funnits i flera år att kunna införskaffa så kallade parcyklar "Side-by-side". Syftet med att ha tillgång till parcycklar är att stärka den enskilde utifrån rehabiliterande synvinkel.

Förra året hittade vi en möjlighet. Vi sökte pengar till parcyklar ur Anders och Astrid Perjons donationsfond. Vi beviljades pengar under våren 2018, de räckte till ungefär två och en halv parcykel, vi ville köpa fem. Vårt mål var att försöka köpa in en cykel till varje särskilt boende. Finansutskottet vid Rättviks kommun fattade beslut om att bidra med pengar till resterande cyklar så att målet kunde uppnås.

I mitten av juli 2018 levererades de fem parcyklarna till våra brukare och personals glädje. Cyklarna har sedan dess använts mycket flitigt och på vissa håll har till och med en bokningslista skapats.

Onsdagen den 8 augusti 2018 ska vi delta i cykelkortegen som är slutavsnittet på dagens Centrumrundan under Cykelturistveckan. Samling för deltagande i kortegen sker vid travbanans södra parkering (se karta) kl 11.30 för avfärd mot målet vid Rättviks gammelgård.

Centrumrundan startar kl 10.00. från Stiftsgården.

Information och karta för Centrumrundan - onsdag 8 augusti. Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.