Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-07-24

Ändrade rutiner på grund av den extrema värmen

På grund av den extrema värmen har socialförvaltningen i Rättviks kommun beslutat att göra omprioriteringar i äldreomsorgen av vissa arbetsuppgifter inom hemtjänsten.

Städning och sociala aktivitet får i den utsträckning det är möjligt vänta. Fokus är på omvårdnaden.

Den inplanerade tiden för dessa insatser ska istället läggas på tillsyn och att hjälpa våra brukare med att inta vätska samt se till att persienner är neddragna och gardiner är fördragna för att skapa en sval miljö.

Beslutet gäller för vecka 30 och 31 och kommer följas upp.

Lena Fröyen, förvaltningschef
Annelie Granath, verksamhetschef vård och omsorg