Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-07-17

Råd till allmänheten information vid värmebölja

Råd till äldre och anhöriga. Syftet är att undvika negativa hälsoeffekter framför allt i den äldre befolkningen vid värmebölja/ höga temperaturer.

Värmeböljor kan leda till hälsoproblem och ökat antal dödsfall, speciellt i den äldre befolkningen. Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande medeltemperatur och att extrema väderförhållanden som värmeböljor blir vanligare. Då vi i Sverige inte är så vana vid höga temperaturer ses negativa hälsoeffekter vid betydligt lägre temperaturer än i t ex Sydeuropa.


Extrem värme är farligt för alla, men äldre (över 65 år) och kroniskt sjuka personer utgör speciellt sårbara grupper. Äldre personer är känsligare än yngre, eftersom de har en sämre temperaturreglering och nedsatt förmåga att känna törst. Dessutom har de oftare kroniska sjukdomar.

Läs hela texten här.PDF Via länken får ni bra och kortfattade råd från Landstinget.