Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-07-16

Sök bidrag för radonsaneringsåtgärder

Från och med 1 juli 2018 kan småhusägare söka radonbidrag för radonsaneringsåtgärder.

Bidraget kan sökas av privatperson som äger och själv bor stadigvarande i ett en- eller tvåbostadshus, där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så sätt minska hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.

Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Regeringen har avsatt totalt 31,5 miljoner kronor för 2018 och 72 miljoner årligen för 2019-2021.

Länsstyrelsen handlägger bidraget och får lämna kommunen tillfälle att yttra sig över ansökan. Länsstyrelsen skickar en remiss med en kopia på ansökan (normalt är svarstiden 3 veckor). Kommunen kan till exempel yttra sig om radonåtgärden.

Mer information om radon och radonbidraget finns på Boverkets webbplats via denna länk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster