Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-06-11

Välkommen på frukostmöte den 15 juni. Ami Look, Ungdomscoach och projektledare, berättar om det framgångsrika projektet Fokus 20-25

Ami har på knappt ett halvår mött över 30 ungdomar i Leksand, Rättvik och Gagnef som av olika skäl varken arbetar eller studerar. På mötet kommer hon att berätta om sina möten med ungdomarna och om hennes arbete med dem.

Föreläsare: Ami Look, projektledare och ungdomscoach, berättar om projektet. I Leksand, Rättvik och Gagnef finns ungdomar som varken arbetar eller studerar, så kallade hemmasittare. Projektets syfte är att hitta dem och erbjuda samhällets stöd. Ami Look fungerar som coach och ger de här ungdomarna extra stöd att hitta ett jobb eller börja studera.

Var: Hotell Lerdalshöjden, Rättvik

Frukost serveras från kl 7.30, föreläsningen startar kl 8.00.

Frukostmötena vänder sig främst till personal hos samordningsförbundets parter – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget samt Leksands, Rättviks och Gagnefs kommuner – men också till andra aktörer på området är välkomna. Vi äter frukost tillsammans och får ta del av information som är nyttig för alla att känna till.

Välkommen!