Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-06-01

Extremt stor brandrisk

Här ett myndighetsmeddelande till allmänheten:
Det är extremt stor brandrisk i flera större områden i Sverige och det råder eldningsförbud i hela Dalarna.

"Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar i ett myndighetsmeddelande allmänheten till stor försiktighet i skog och mark.

Det väderläge som råder i stora delar av Sverige med höga temperaturer och torrt i skog och mark har lett till ett stort antal ansvariga kommuner eller länsstyrelser har beslutat om eldningsförbud.

Prognosen tyder på att brandrisken förvärras framöver.

– Det fina varma vädret lockar till utevistelse men tänk på att en brand i skog och mark kan startas av flera olika orsaker, inte bara av grillning och eldning. Även cigarettfimpar och små gnistor från exempelvis röjsåg kan antända den torra vegetationen, säger Leif Sandahl vid MSB.

Som privatperson är det viktigt att följa de regler som gäller där du vistas. Information om eldningsförbud finns på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser.

Brandrisken skiljer sig åt i landet. På MSB.se finns den aktuella brandriskprognosen. Myndighetsmeddelandet till allmänheten är ett komplement till lokala och regionala aktörers kommunikation.

Följ brandriskprognosen i appen BRANDRISK Utelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad betyder eldningsförbud?

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden. Eldningsförbud är ofta lokala och gäller i din kommun eller i ditt län.

På vissa områden tillåts du använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. I vissa fall tillåts även användning av fasta gasolgrillar eller hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt eller nära marken. Kontrollera alltid med kommunen och länsstyrelsen vad föreskriften om eldningsförbud anger är tillåtet där du befinner dig.

Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder - de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i vägren eller banvall.

Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Vad gör du om du upptäcker en brand?

Det kan bli en snabb och häftig spridning om en brand väl får fäste, så det är extra viktigt att bränderna upptäcks i tid.

Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försöka släcka elden.

  • Rädda - Rädda dig själv och de som är i fara
  • Varna - Varna alla som hotas av branden
  • Larma - Larma 112
  • Släck - Släck branden om du tror att du klarar det."

Texten från MSB:s webbplats