Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-04-24

Vi vann! Rättviks kommun är Sveriges eHälsokommun 2018

Idag blev det klart att Rättviks kommun vunnit den prestigefyllda utmärkelsen! Under högtidliga former delades priset ut på Svenska mässan i Göteborg inför cirka 4000 besökare.

Gunilla Klingh och Lena Fröyen tar emot priset på scenen.

Gunilla Klingh och Lena Fröyen tar emot priset. Foto: Privat

Årets pristagare tillkännages

Gunilla Klingh och Lena Fröyen åket till Göteborg för att vara med på den stora mässan Vitalis och närvara vid tillkännagivandet av årets pristagare. Gunilla och Lena arbetar båda på Rättviks kommun och de har varit drivande i det lovordade arbetet. Lena arbetar som förvaltningschef vid Rättviks kommuns socialförvaltning och Gunilla Klingh är verksamhetschef inom vård och omsorg.

Glada, stolta och rörda över vinsten

– Vi är oerhört glada, stolta och rörda över vinsten och över de fina orden i motiveringen, kommenterar de utmärkelsen.
– Fantastiskt att lilla Rättviks målinriktade arbete och engagemang uppmärksammas på Nordens ledande e-hälsomöte! Även om vi är fysiskt närvarande prismottagare så ska det här firas med dem som verkligen ligger bakom: Våra engagerade medarbetare och brukare!

Öka den digitala delaktigheten

– Det som är självklart för många, är inte det för alla… kommenterar Annette Riesbeck, kommunalråd i Rättvik.
– Digitalisering och uttryck som e-handel, e-faktura, e-arkiv och e-hälsa hör till vardagen och ett flertal mobila lösningar är självklara för de allra flesta av oss. Vi söker information, tar del av olika tjänster och kommunicerar med släkt och vänner. Det är dock inte lika självklart för alla. Till exempel står många personer med kognitiva nedsättningar utanför det digitala samhället.
– Jag är stolt och glad över att vi i Rättviks kommun arbetat målmedvetet för att öka den digitala delaktigheten för personer som bor på kommunens gruppbostäder och har sin sysselsättning på dagliga verksamheter, säger Annette.

Bra samarbete har gett lovordat resultat

Det är många som gläder sig för vinsten och en nyckelperson i det digitala arbetet är Rättviks kommuns it-chef Mikael Brandfors.
– Fantastiskt kul och inspirerande att vi blir uppmärksammade i vårt digitala arbete! Vi har kommit långt med små resurser som jag ser det. Samspelet mellan it-enheten och socialförvaltningen har gått fantastiskt bra och gett resultat. Jag drar slutsatsen att vi går åt rätt håll som kommun, kommenterar Mikael.

Juryns motivering

Tisdagen den 24 april utsågs Rättviks kommun till Sveriges eHälsokommun 2018 med motiveringen;

”Med ett fantastiskt fokus på människors behov och förutsättningar, en uttalad målsättning och ett stort ansvarstagande har man lyckats göra stor skillnad för människor med funktionsnedsättning. En kommun vars ledstjärna är att ge människor makt och möjligheter att själva bestämma över och forma sina liv. En kommun som trots sin litenhet visat stor styrka och förmåga att gå från mål och strategier till faktisk förändring för invånare och medarbetare. En kommun som har satt frågan om digital delaktighet högst upp på agendan i sin strävan för en hållbar samhällsutveckling.
För ett inspirerande, modigt och inkluderande arbete med invånare i första rummet”.

Juryn består av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för delaktighet (MFD), Vårdförbundet, Föreningen Sveriges Socialchefer och Vitalis.

Digitala lösningar för att stärka individers självständighet

Bland alla som gratulerar Rättviks kommun finns också Jonas Hampus, sektionschef och ordförande för FSS GävleDalaregionen. FSS är förkortning för Föreningen Sveriges Socialchefer. Jonas kommenterar vinsten på följande sätt:

”Som representant för FSS i juryn så känns det väldigt bra att ha varit med och utse Rättvik till årets eHälsokommun! En kommun som verkligen tar avstamp i socialtjänstens värdegrund i sitt utvecklingsarbete och visar att det inte är tillgång till stora resurser som är avgörande för ett lyckat resultat.

Rättviks kommun visar upp ett mycket målmedvetet arbete med att skapa ett jämställt samhälle där digitaliseringen görs tillgänglig för alla och bidrar till en ökad delaktighet och samhällsgemenskap. I beskrivningen av vad man gjort ges flera exempel på hur man använder digitala lösningar för att stärka individers självständighet på flera områden inom socialtjänsten. Ökad delaktighet och stärkt självständighet bidrar till folkhälsa!

Rättvik har tagit stora utvecklingssteg och har ett välgrundat och målmedvetet utvecklingsarbete där en samsyn i den kommunala organisationen finns omkring målen och där digitaliseringen används som ett medel på ett metodiskt och kreativt sätt.

Särskilt berömvärda insatser under året är att Rättvik är med och aktivt bidrar till att sprida sina kunskaper om hur man kan lyckas med att genom digitalisering skapa ett mer jämställt och jämlikt samhälle.

Med tanke på Rättviks storlek så har man gjort imponerande framsteg på bred front. Genom att vara med och konkurrera om att bli årets e-hälsokommun har Rättviks kommun visat att en digitalisering av välfärdens tjänster möjliggör ett ökat inflytande och delaktighet för de mest sårbara medborgarna.

För oss i FSS GävleDalaregionen känns det extra roligt att vi har både Leksand och Rättvik med i finalen. Det görs ett fantastiskt inspirerande arbete i båda kommunerna och från FSS GävleDalaregionen bör vi göra allt vi kan för att sprida de goda exemplen inom regionen. Jag är dessutom säker på att det finns många utmärkta exempel på framgångsrikt utvecklingsarbete i alla kommuner i vår region.”

Läs mer om Rättviks kommuns e-hälsoarbete i förra veckans nyhetsartikel på kommunens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Vitalis nyhet: Vi gratulerar Rättviks kommun, Sveriges eHälsokommun 2018!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.