Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-03-20

Prognosen och förberedelser i Dalarna inför årets vårflod

När snön smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag, detta kallas vårflod. En stor vårflod orsakas ofta av tre faktorer: stort snölager, snabb avsmältning och regn. I år är det ovanligt mycket snö i Dalarna och risken för en kraftig vårflod är därför större än på många år.

I vilken mån vårfloden kommer att orsaka översvämningar beror på hur snösmältningen sker. En tidig start på snösmältningen med kortare köldperioder mellan värmen minskar riskerna. En kall vår som följs av värme och regn ger en snabb snösmältning med ökad risk för översvämningar.

Även vid normalt väder under våren kan vi på grund av de stora snömängderna uppleva en situation med höga flöden som kan orsaka mindre översvämningsproblem på flera håll i länet.

Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser bli extra belastade. Som fastighetsägare är det därför viktigt att du följer vårflodsutvecklingen och har beredskap för att skydda din egendom.

Så här förbereder du dig inför vårfloden

  • Följ väderleksrapporten och ha koll på vattennivån, se information på länsstyrelsens webbplats: Vattenlägetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Ta reda på risken för översvämning där du bor. Titta på översvämningskartor på länsstyrelsens webbplats: Kartor med områden som kan svämma över.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förberedande åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas

  • Flytta undan känsliga föremål.
  • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.
  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
  • Kontrollera din försäkring.

Om smältvatten inte får plats i VA-ledningarna kan det tränga in byggnader även om du inte bor vid vattendrag

  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.

Läs mer på: Länsstyrelsens och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, (MSB) webbplatser och på DinSäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster