Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-03-09

Åtgärder vidtas vid Nyhedsskolan

Fastighetsägaren RFAB (Rättviks fastigheter AB) meddelar att de utför följande åtgärder:

  • Sanering av dubbelmattor i tre grupprum samt inläggning av nya mattor där. Arbetet planeras att starta på måndag nästa vecka och vara klart under vecka 12.
  • Byte av ventilationsfilter till ännu tätare filter är planerat till vecka 15. Filtren kommer dessutom att bytas oftare än tidigare.
  • Åtgärd i taket på förrådstaket på träslöjden är planerat att genomföras vecka 11.
  • Rensning av ventilationsrör har planerats till vecka 14 då eleverna har påsklov och undervisningen inte påverkas av arbetet.
  • Rivning av väggar i källaren samt putsning av väggar. Planerat för vecka 12.

Ansvariga för kommunens skolverksamhet har denna vecka infört nya vädringsrutiner för Nyhedsskolan. Då får man en snabb förbättring av luftkvalitén i salar där många elever vistas samtidigt.

I konsulternas redovisning fanns även vissa förslag på att förbättra brandskyddet på skolan. RFAB gör därför vissa åtgärder i fastigheten. RFAB och kommunens chef för räddningstjänsten, Rune Daniels, betonar dock att skolan är väldigt säker ur brandsynpunkt.

Skolan byggdes enligt väl godkända normer och brandskyddet har förbättrats genom åren. Skolan är i ett plan och samtliga lektionssalar har öppningsbara fönster som ett bra komplement till dörrar vid utrymning. De återkommande brandövningarna går mycket smidigt och all nödvändig släckutrustning finns på plats.

– Skolan är väldigt brandsäker, säger räddningschef Rune Daniels. Det som inte togs upp i konsulternas redovisning är att det på skolan även finns ett automatiskt brandlarm med utrymningslarm som är direkt anslutet till räddningstjänsten. Ett sådant larm är inte obligatoriskt men detta extra säkerhetssystemet finns installerat på alla kommunens skolor, säger Rune Daniels.

Kontaktpersoner

Gällande fastigheten:
Björn "Ebbe" Evbjer, ebbe.evbjer@rattvik.se, telefon 0248-70 007
VD vid Rättviks Fastigheter AB (RFAB)

Gällande skolverksamheten:
Lars Kratz, lars.kratz@rattvik.se, telefon 0248-70 205
Chef för barn- och utbildningsförvaltningen, Rättviks kommun

Gällande provsvar på inomhusmiljön:
Jonny Gahnshag, jonny.gahnshag@rattvik.se, telefon 0248-70 164
Chef för samhällsutvecklingsförvaltningen, Rättviks kommun

Gällande politiska beslut:
Joanna Stridh (C), joanna.stridh@rattvik.se, telefon 0248-70 640
Ordförande för bildningsutskottet, Rättviks kommun

Gällande brandsäkerhet:
Rune Daniels, rune.daniels@rattvik.se, telefon 0248-70 291
Räddningschef Rättviks kommun