Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-03-01

Ungdomar får bestämma om Rättviks framtid

Bilden visar ungdomar i rådet för ungdomsfrågor och några av Rättviks kommuns tjänstemän och politiker som träffas i ett konferensrum.

Ungdomarna i rådet för ungdomsfrågor har återkommande träffar med tjänstemän och politiker i Rättviks kommun.

70 ungdomar mellan 12–18 år bjöds tidigare in för att vara med och prioritera vad som är viktigast i kommunens hållbarhetsarbete. Politikerna i kommunstyrelsen lyssnade noga och nyligen klubbades prioriteringen enligt ungdomarnas åsikter.

Bilden visar några av de 70 ungdomar som träffades under Forum Ung-dagen 2017. De sitter i ett stort rum där det också finns ballonger.

Under Forum ung fick unga i Rättvik möjlighet att påverka prioriteringar för Rättviks kommuns framtida hållbarhetsarbete.

– Våra ungdomar har fått bestämma vilka av de 17 globala målområden för hållbar utveckling de tycker är viktigast. En övertygande majoritet av ungdomarna ville prioritera hälsa, hållbar konsumtion och produktion samt bekämpa klimatförändringarna. Beslutet fattades på kommunstyrelsen, så nu börjar jobbet, säger Annette Riesbeck, kommunalråd i Rättviks kommun.

Omfattande hållbarhetsprogram

Rättvik har arbetat fram ett omfattande program för hållbar utveckling genom att sätta upp lokala ambitioner utifrån de Globala målen för hållbar utveckling. Inom programmet ryms närmare 100 insatser som skall genomföras, analyseras och utvecklas innan år 2030 för att Rättvik ska bli mer hållbart.

I november 2017 kom 70 ungdomar mellan 12–18 år till en särskild träff kallad ”Forum Ung”. Stina Evbjer som arbetar som ungdomsstrateg i Rättviks kommun höll i träffen som hade temat globala mål och hållbarhet.

Forum Ung

– Det var en toppendag som gav mycket inspiration! Ungdomarna jobbade hårt och det gav bra resultat. Politikerna lät ungdomarnas förslag bli styrande i den här viktiga processen och det är ju jätteroligt. Det visar att man är beredd att lyssna på unga och bjuda in dem i beslut som påverkar Rättvik, säger Stina Evbjer.

Även Rättviks kommuns hållbarhetsstrateg Markus Svensson var med på träffen med de unga. Det är Markus som kommer att ansvara för att arbetet med hållbarhet utvecklas enligt beslutat program. Han gläds åt det breda engagemanget och att det är så många som är med och hjälper till med det hållbarhetsarbetet i Rättvik.

– Det är verkligen så här man jobbar i ett lag. Jättekul att Stina valde de globala målen som tema för den stora ungdomsträffen i november, säger Markus.

Hållbarhetsfrågan förenar och engagerar

– Tack vare träffen Forum ung så fick ungdomarna fram ett underlag för prioriteringar till kommunstyrelsen. Att dessutom en enad kommunstyrelse nu ställer sig bakom det här visar att hållbarhetsfrågan förenar och engagerar. Det är först då vi kan nå en förändring i en mer hållbar riktning och det är det som händer här i Rättvik nu, avslutar Markus.

Mer information om Rättviks kommuns hållbarhetsarbete får du på kommunens webbplats rattvik.se eller genom att kontakta Rättviks hållbarhetsstrateg Markus Svensson. Mejla markus.svensson@rattvik.se eller ring 0248–70 514.

Vad är de Globala målen?

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. De 17 Globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer.

De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med de Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå tre fantastiska saker fram till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Med hjälp av de Globala målen är vi den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna. (Källa: www.globalamalen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Vad betyder hållbar utveckling?

Begreppet hållbar utveckling skapades av FN:s världskommission för miljö och utveckling år 1987 och gavs följande definition:

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. De Globala målen innefattar alla tre dimensioner. (Källa: www.globalamalen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)