Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-02-26

Sök bygdepeng för Dalfors och Orebygden

Två vindkraftverk mot klarblå himmel.

Hedboberget. Foto: © Yvonné Öhrnell.

Bygdepengen ska användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen i Dalfors och Orebygden. Det kan vara allt från små musikaftnar eller utställningar till större renoveringar eller investeringar av anläggningar.

Fördelning

Bygdepengen ska fördelas så att den kommer till största möjliga nytta för en positiv utveckling i det berörda området.

Maxbelopp att söka är 100 000 kronor.

Ansökan

Mer information och ansökningshandlingar hittar du på:
Bygdepeng för Dalfors och Orebygden

Ansökan ska vara inne senast den 31 mars.

Information

Kommunsekreterare
Terese Renbro
0248-70 184