Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-01-26

Det lyckade projektet Unga till arbete lever vidare i kommunens verksamhet

Projektet Unga till arbete är i mål och slutkonferensen hölls i november 2017. Men kommunens framgångsrika arbete tar inte slut här utan projektet lever vidare i kommunens ordinarie verksamhet. Handledaren Ewa Östmark fortsätter sitt jobb med att coacha ungdomar i Rättvik vidare till sysselsättning.

Projektet Unga till arbete har varit en lyckosam satsning

Det lyckosamma projektet drevs tillsammans med Region Dalarna och har stöttat och hjälpt många tjejer och killar att bli mer redo för och ta steget ut i arbetslivet. Resultaten visar att fortsatt arbete verkligen behövs för att unga i länet ska komma ur eller inte hamna i det utanförskap som det innebär att sakna både utbildning och jobb.

Om projektet Unga till arbete

Projektets fokus har varit på ungdomar 15–24 år, som varken arbetat eller studerat. Att hamna utanför är lätt. Ibland handlar det om brist på arbetslivserfarenhet, skoltrötthet, ”fel” programval till gymnasiet vilket medfört avhopp eller dåliga betyg, blygsel, brist på kontaktnät eller helt enkelt att inte hitta jobben. Ibland handlar det även om ångest, depression eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Projektet Unga till arbete har syftat till att ge fler ungdomar möjligheten att göra de val som ger dem chansen att etablera sig på arbetsmarknaden. Med sitt deltagande kunde ungdomarna utvecklas i sina individstärkande aktiviteter, de fick ökad kunskap om utbildningsvägar och arbetsmarknad och genom praktik fick de prova på arbeten för att därefter kunna göra välgrundade och aktiva val mot en etablering på arbetsmarknaden.

Ewa Östmark, handledare Unga till arbete

Ewa Östmark, jobbar vidare som handledare i Unga till arbete

Kommunens arbete fortsätter

Rättviks kommun kommer nu, efter projektets slut, att fortsätta arbetet med att ge stöd så ungdomar får möjlighet att komma ut i egen försörjning.

Ewa Östmark, tidigare kursledare via projektet Unga till arbete, jobbar vidare som handledare med utgångspunkt från Arbetsmarknadsenheten.

Ewa har en arbetsmetod som grundar sig i en 7TJUGO-utbildning som utgångspunkt i sitt arbete. Här ligger fokus på en lösningsinriktad arbetsmetod som skall ge handledaren stöd i att bland annat ge individen personlig utveckling och stöd i förändringsprocesser.

Ungdomarna kan komma i kontakt med Ewa bland annat via arbetsförmedlingen, individ- och familjeomsorgen eller genom skolan. Ungdomen kan också själv ta kontakt med Ewa. Ewa finns även som stöd och kan ge rådgivning för anhöriga.

När Ewa träffar ungdomen så görs en kartläggning för att utreda vilket stöd ungdomen behöver. Det vara individuella stödsamtal, gruppverksamhet i form av kurser med utgångspunkt från 7TJUGO. Andra stödinsatser kan vara att tillsammans med ungdomen göra studiebesök på företag och skolor, prova på olika yrken i form av praktik. Ewa finns alltid som stöd för både ungdomen och för företaget.

Ewa har idag ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Individ- och familjeomsorgen, skolan samt andra aktörer som kan vara aktuella.

Anki Persson

Anki Person pluggar till Socionom idag

Anki fick hjälp och motivation att se framåt

För Anki har projektet Unga till arbete betytt väldigt mycket. Efter studenten tappade Anki fotfästet och hon såg mörkt på framtiden. Men genom arbetsförmedlingen fick Anki kontakt med projektet Unga till arbete och Ewa Östmark.

Tillsammans med sin sambo, som då också var utan sysselsättning, fick de möjligheten att träffa andra ungdomar i samma situation. Gruppen träffades 3 gånger i veckan. Gruppen gav dem motivation att komma igång och se framåt.

- Att träffa andra i samma situation och förstå att man inte var ensam var väldigt bra. I gruppen peppade och lyfte vi varandra. Jag utvecklades mycket som person, säger Anki.

För Anki har Ewa haft en stor betydelse

- Ewa har varit en stor hjälp. Hon är en varm, härlig, och framför allt ärlig person. Som en extramamma. Med Ewa kunde vi prata om allt.

Vårt fokus var framåt

Fokuset var på vad ungdomarna ville göra i framtiden, det var inte fokus på vad de inte gjorde, eller inte kunde göra just nu. Fokus var framåt och vad de ville göra i framtiden. De styrde själva jobbet i gruppen tillsammans med Ewa. De åkte bland annat ut på studiebesök till arbetsplatser som de var nyfikna på.

- Det gav mig stor hjälp att hitta det jobb som jag vill jobba med i framtiden. Utan projektet hade jag nog inte fått upp ögonen för socionomyrket som jag studerar till idag, säger Anki.

Idag är Anki sambo, har en dotter på 4,5 år och pluggar till Socionom från högskolan i Gävle. Hon har två terminer kvar och tar examen till jul.