Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-01-17

Ami ska lotsa hemmasittare till sysselsättning

Tillsammans med Gagnef och Leksand har Rättviks kommun blivit beviljad medel till en projektledare som ska lotsa så kallade hemmasittare, unga vuxna mellan 20-25 år, som varken jobbar eller studerar till sysselsättning. Den 15 januari började Ami Look sin tjänst som ungdomscoach och projektledare i det ettåriga projektet ”Fokus 20–25”.

Bild på Ami Look

Ami Look, ungdomscoach och projektledare

För att ge stöd åt unga vuxna som varken arbetar eller studerar har Rättviks kommun, tillsammans med Gagnef och Leksand blivit beviljad medel till en projektledare som ska jobba i Projektet Fokus 20–25. Projektet ska pågå under ett år. Projektledaren Ami Look tillträdde tjänsten den 15 januari och kommer att vara stationerad vid Centralen i Leksand.

Uppsökande arbete

Första uppgiften för Ami blir att inventera hur många hemmasittare i åldern 20–25 år som finns i myndigheternas register och när det gäller nyanlända även i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Uppskattningsvis finns det 35 ungdomar i åldrarna 20–25 år som varken arbetar eller studerar. Amis jobb blir att hitta dem och erbjuda dem sitt stöd att skaffa jobb eller börja studera.

Ami kommer också att arbeta uppsökande. Det kan handla om att aktivt använda nätverk och träffpunkter hos brukarorganisationer och ideella föreningar för att hitta fler ungdomar som varken arbetar eller studerar, och som inte nappat på myndigheternas erbjudanden om stöd.

Individuella planer

Genom samtal med ungdomarna och deras anhöriga skaffar sig ungdomscoachen nödvändig bakgrundsinformation. Kontakten med anhöriga sker efter ungdomarnas samtycke och tanken är att ge en bättre bild av stödbehovet.

Ett syfte med projektet är att ge myndigheterna bättre underlag för att stödja de här ungdomarna och deras anhöriga med förslag på nya och fler stödåtgärder.

Utifrån varje ungdoms individuella behov, upprättas sedan en plan med insatser för var och en. Målet är sysselsättning, arbete eller studier.

Ettårigt projekt

Projektet Fokus 20–25 i Leksand, Rättvik, Gagnef ska pågå under ett år. Det finansieras av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor och samordnas av Nedansiljans samordningsförbund. På förbundets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om projektet "Fokus 20-25 i Leksand-Rättvik-Gagnef".