Rättviks kommun
Rättviks kommun
2018-01-05

Nu inför vi digital anslagstavla

Rättviks kommun har en officiell anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Från och med 1 januari 2018 är anslagstavlan digital.

Tidigare har den som velat ta del av den informationen varit tvungen att besöka kommunhuset, men nu inför Rättviks kommun en digital anslagstavla enligt den nya kommunallagen.

Ny kommunallag

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en digital anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska anslagstavlan. Den nya kommunallagen trädde i kraft vid årsskiftet 2017/2018.

Vad finns på anslagstavlan?

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justerare, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras ett tillkännagivande på den officiella anslagstavlan.

På anslagstavlan kan du alltså läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet tillkännages på anslagstavlan styr nämligen tiden för överklagande. Tiden för överklagande är 21 dagar, räknat från den dag protokollet över de justerade besluten anslås.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Anslagstavla, officiell