Rättviks kommun
Rättviks kommun
2017-12-15

Tummen upp för ett hållbart Rättvik

Porträttbild på hållbarhetsstrateg Markus Svensson och kommunalråd Annette Riesbeck. Foto Martin Litens

Hållbarhetsstrateg Markus Svensson och kommunalråd Annette Riesbeck. Foto Martin Litens

Ett enigt kommunfullmäktige röstade i kväll ja till en ny lokal styrmodell för hållbar utveckling. Rättviks kommuns ramprogram ligger helt i linje med Agenda 2030 och de 17 globala målen.

– Det känns fantastiskt, säger kommunens hållbarhetsstrateg Markus Svensson. Rättviks kommun blir nu en av de första kommunerna i landet med att verkligen ta ner de globala målen på en lokal nivå, menar Markus.

Världens ledare har i FN:s generalförsamling förbundit sig till de 17 globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Alla ska verka för att målen har uppnåtts senast till år 2030. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa.

Globala mål blir lokala mål 

I Rättviks kommun har våra lokalpolitiker analyserat de 17 globala målen och vad de betyder för oss i Rättvik. Grupperna har letts av olika tjänstemän. Efter 14 månaders engagerat arbete har man nu gått från idé till klubbat beslut.

– Ramverket ska fungera som inspirationskälla till oss som jobbar i kommunen, förklarar Markus Svensson. Sedan kommer politiker att prioritera olika delar ur ramprogrammet under olika mandatperioder. Förhoppning är att vi ska ha hunnit jobba igenom hela innehållet senast till år 2030, säger Markus.

Rättvik vill göra skillnad

Forskningsstudier visar att unga människor i Sverige idag har hållbarhetsfrågan som den enskilt viktigaste. Konsumenter i hela landet blir mer och mer noggranna i sin val av inköp. Vi blir också mer noggranna i våra val av arbetsplatser och i val av vilken ort man väljer att bosätta sig i.

– Genom det här beslutet visar Rättviks kommuns samlade politiska forum att man förstått betydelsen av en hållbar utveckling. Vi i Rättvik har bestämt oss för att göra skillnad i vart världen är på väg, menar Rättviks kommuns kommunalråd Annette Riesbeck som precis som Markus engagerat sig starkt i arbetet för ett hållbart Rättvik.

Ett positivt avtryck

– Vi vill lämna ett positivt avtryck av vår tid för kommande generationer, inte ett negativt. Men för det krävs det hårt arbete och det här är det första viktiga steget. Vi tror på hållbar utveckling. Det innebär att satsa på kreativitet, innovation och entreprenörskap med ett tydligt fokus på att förstärka ekologiska och sociala system. Det är så vi bygger ett hållbart Rättvik, som en del av vår globala värld, säger Markus.

Mer information om de globala målen via denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster