Rättviks kommun
Rättviks kommun
2017-12-15

Hyllade pristagare

Vid kommunfullmäktige den 14 december delades Rättviks kulturpris, Rättviks miljöpris och priset för Årets medarbetare ut. Med julbord, plaketter, blommor och rungande applåder hyllades de välförtjänta pristagarna i Rättviks kommunhus. Läs motiveringarna här.

Årets kulturpristagare 2017 Rättviks kommun - Berit Zetterqvist

Berit har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att inspirera andra inom såväl våra textila traditioner som de folkligt musikaliska. Genom hennes drivkraft har Berit bidragit och kommer att bidra till bevarandet och utvecklandet av vårt gemensamma kulturarv samt att föra traditioner vidare in i framtiden.

Exempel på hennes mångsidighet är kurser och föreläsningar inom vävning, skinnberedning och garvning, fällsömnad, stickning, broderi och ulltovning. Inom det musikaliska området har hon fört musiktraditioner vidare genom att vara med och arrangera Midvinterkonserter i Rättviks kyrka och varit initiativtagare till den kommande musikstiftelsen G-klaven i Dalarna som förvaltas av Rättviks pastorat.

Årets miljöpristagare 2017 Rättviks kommun - KFV Rättviks viltjour

KFV Rättviks viltjour har varit verksamma sedan 2008 och de hör till KFV riks (Katastrofhjälp Fåglar och Vilt). De har tillstånd från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att hålla vilt för rehabilitering.

Varje år tar anläggningen, tillsammans med sina volontärer, emot ett hundratal igelkottsungar, ugglor, trädgårdsfåglar och andra djur som ges veterinärvård, god mat och lugn och ro så att de skall kunna släppas ut i naturen igen. Majoriteten av de djur de tar emot är skadade av mänsklig aktivitet exempelvis trafikskadade djur. De ger rådgivning till privatpersoner och ordnar besök hos veterinär om det behövs. Anläggningen drivs helt ideellt och är beroende av gåvor för att kunna finansiera sin verksamhet.

Viltjouren har i snart 10 år, dag och natt, bedrivit ett engagerat och beundransvärt arbete och räddat livet på ett stort antal djur som farit illa. Viltjouren är en värdig vinnare av årets miljöpris.

Mer information om KFV Rättviks viltjour via denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årets medarbetare 2017 Rättviks kommun - Knuts Sara Hansson

Knuts Sara Hansson, Torggatans gruppboende/socialförvaltningen har utsetts till Årets medarbetare 2017 av Rättviks kommun.

Sara har på ett föredömligt sätt tagit stort ansvar för att implementera kommunens arbetssätt som ska leda till ökad digital delaktighet för personer inom kommunens dagliga verksamheter och gruppbostäder (LSS). Hon har bidragit med verksamhetsutvecklande förslag, som gagnat både brukare, anhöriga och medarbetare inom verksamhetsområdet. Arbetet har skapat en arbetsglädje och samverkan både inom socialförvaltningen men även mellan andra förvaltningar.

Arbetet visar på mycket goda resultat. Framförallt för brukarnas ökade oberoende men även för erfarenhetsspridning inom kommunen och det har bland annat lett till att det nu finns teknikcoacher inom alla verksamheter. Sara har även föreläst nationellt om ”Rättviksmodellen” och varit aktiv för att sprida socialförvaltningens arbete med dessa frågor.

Dessa insatser utöver det vanliga har hela tiden syftat till att entusiasmera brukare och medarbetare. Sara har även tagit stort ansvar för att socialförvaltningens idé om appcafe ska fungera. Appcafeet har engagerat flera professioner inom olika förvaltningar och även detta gett eko utanför kommungränsen.

Sammantaget visar Saras arbete på en vilja, arbetsglädje, lyhördhet utöver det vanliga, vilket leder till utveckling för alla involverade.

Porträtt på Berit Zetterqvist.

Årets kulturpris tilldelas Berit Zetterqvist.

Porträtt på Lars Billbäck och Emma Billbäck

Lars Billbäck och Emma Billbäck tog emot årets miljöpris.

Porträtt på Knuts Sara Hansson.

Knuts Sara Hansson fick utmärkelsen Årets medarbetare.