Rättviks kommun
Rättviks kommun
2017-12-08

Minskade utsläpp om du tänder brasan i toppen

tänd brasan i botten

Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är dock att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar. Därför sprider Rättviks kommun nu information om hur man kan elda på ett sätt som minskar utsläppen.

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

För att minska utsläppen från vedeldning sprider nu Rättviks kommun nya råd för vedeldning riktade till hushåll. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten och landets samtliga kommuner har erbjudits att sprida råden. Runt 80 kommuner har nappat på det, däribland Rättviks kommun.

- Eldningsbeteendet spelar roll för hur mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar. Därför vill vi nå ut med råd som minimerar utsläppen, till de som eldar med ved i kommunen, säger Martin Clarstedt, miljö- och byggchef på Rättviks kommun.

Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare och kommuniceras ut via webbsida innehållande bland annat en film samt en enkel broschyr för nedladdning.

- Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och ser till att stapla brasan luftigt. Och en sak många inte vet om är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen, säger Martin Clarstedt.

Läs mer om råden och se film på: www.naturvardsverket.se/vedeldninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster