Rättviks kommun
Rättviks kommun
2017-11-09

Den tillfälliga flytten från flygelbyggnaden Vasagatan 1 är nu genomförd

Med början vecka 46 påbörjades en tillfällig flytt av mark- och planenheten samt miljö- och byggenheten.

De nuvarande lokalerna i kommunhusets flygelbyggnad behöver renoveras.

Alla funktioner och enheter går att nås via mejl.
Akuta ärenden som inte kan vänta hänvisas till kommunens växel: 0248-70 000

De nya placeringarna under hela renoveringen hittar du i tabellen nedan.
Behöver du besöka någon av personalen, var god ring innan.

Central mejl till enheterna:
miljo.bygg@rattvik.se
mark.plan@rattvik.se

Nya placeringar under renoveringen:

Adress: Polishuset, ingång Torggatan 18

Mark- och planenhetenAnders Sydén

Mark- och planchef

0248-70 153

Teresia Holmberg

Naturvårdare och markhandläggare

0248-70 158

Sandra Liss Sars

Mark- och exploateringsingenjör

0248-70 152

Carl-Anders Persson

GIS-Ingenjör

0248-70 181

Miljö- och byggenhetenBarbro Wallgren

Miljöinspektör

0248-70 144

Lotta Kers

Miljöhandläggare

0248-70 122


Adress: Polishuset, ingång Järnvägsgatan 3

Miljö- och byggenhetenFredrik Bengs

Byggnadsinspektör

0248-70 167

Joachim Hedbys

Byggnadsinspektör

0248-70 165

Mark- och planenhetenUlf Haglund

Vägingenjör

0248-70 119

Jeanette Engström

Trafiksamordnare

0248-70 155

Gunnel Granlund

Administratör

0248-70 147

Annika Åhrberg

Administratör

0248-70 134

 

Adress: Stiernhööksgymnasiet, Näringslivskontoret, Masvägen 15

Miljö- och byggenhetenMartin Clarstedt

Miljö- och byggchef

0248-70 142

Jeanette Back

Miljöinspektör

0248-70 162

Jennie Prans

Alkoholhandläggare

0248-70 148


Ungdom- och fritidskontoret/Wasaborg, Knihsgatan 13B

Miljö- och byggenhetenMonica Bergne

Nämndsekreterare

0248-70 174

 

Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

StabJohnny Gahnshag

Förvaltningschef

0248-70 164