Rättviks kommun
Rättviks kommun
2017-10-19

Du kommer väl ihåg att svara på årets medborgarundersökning?

I mitten på augusti skickades årets medborgarundersökning ut till 800 slumpvis utvalda invånare i Rättviks kommun från Statistiska centralbyrån (SCB). Är du en av de som valts ut för att svara på enkäten, men som ännu inte svarat än, vill vi påminna om att sista svarsdag är den 27 oktober.

Vi blir väldigt glada om du tar dig tid att svara, det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten. Deltagandet är frivilligt men din medverkan är mycket betydelsefull i kommunens förbättringsarbete. Dina svar är anonyma.

I enkäten får du som kommuninvånare tycka till om kommunen och våra verksamheter. Du betygsätter följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i kommunen

Du som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten du fick hem i din brevlåda, eller logga in och svara via webben. Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska.

Hur används resultatet?

Resultatet publiceras på Rättviks webbplats i mitten av december. Där kan du också ta del av resultat från tidigare undersökningar. Rättviks kommun har låtit göra undersökningen i flera år och svaren använder vi i vårt arbete för att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt. Svaren ger en fingervisning om vad vi gör bra och inom vilka områden vi behöver bli bättre.

Läs mer om SCB:s medborgarundersökning på deras webbplats:
Statistiska centralbyrån - Medborgarundersökning 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster