Rättviks kommun
Rättviks kommun
2017-09-26

Rättvik har Dalarnas bästa företagsklimat även i år!

Porträttbild med kommunalråd Annette Riebeck med Teresa Bergqvist, regionchef Svensk Näringsliv samt näringslivschef Helena Back.

Kommunalråd Annette Riebeck med Teresa Bergqvist, regionchef Svensk Näringsliv samt näringslivschef Helena Back.

Rättvik är den kommun i Dalarna som placerar sig högst i årets ranking, på plats 41 av landets 290 kommuner.

Rättvik har satt som mål att nå en topp-50 placering 2017 och har sedan 2009 arbetat på bred front med att utveckla företagsklimatet. Målet infriades redan 2016 och den positiva trenden har fortsatt.

Rättviks kommun är en förebild

 – Rättvik har tagit krafttag i frågor som myndighetsutövning och upphandling. I dag är kommunen en förebild ute i landet. Många visar intresse av deras metod för skapa en proaktiv och företagarnära myndighetsutövning, vilken kommit att kallas ”Rättviksmodellen”, säger Teresa Bergkvist, regionchef på Svenskt Näringsliv.

– Rättviks kommun har arbetat målinriktat och länge med att förbättra företagsklimatet. De har visat tydligt prov på ledarskap, handlingskraft och mod samtidigt som de jobbat nära företagen, menar Teresa.

Fakta om företagsrankingen

Text från Svenskt näringslivs webbplats, svensktnaringsliv.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

”Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2017 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 31 300 företagare om företagsklimatet i den kommun där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. Hela rankinglistan hittas på www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster