Rättviks kommun
Rättviks kommun
2017-09-13

Mer ekologiskt och lokalt med kommunens senaste livsmedelsupphandling

Porträttbild med Annette Riesbeck, Anders Frodig och Erik Linder som står i ett kök.

Annette Riesbeck, Anders Frodig och Erik Linder har arbetat hårt för att få igenom Rättviks kommuns senaste livsmedelsupphandling. Kvalité och hållbarhet har varit viktiga ledord.

Vid Rättviks kommuns senaste livsmedelsupphandling har fokus legat på kvalité och hållbarhet. Trion Annette, Anders och Erik kan känna sig nöjda med resultatet. Aldrig tidigare har så stor andel av kommunens inköpta livsmedel varit så ekologiskt och lokalt som nu.

Inom Rättviks kommun arbetas det aktivt och på bred front med ett långsiktigt hållbarhetsarbete kallat Hållbart Rättvik. Hårda miljökrav vid upphandlingar är en viktig del av det arbetet. Rättviks kommun ses som ett föredöme av många avseende upphandling av livsmedel. Höga krav på livsmedlens kvalité och en bra djurhållning har ställts på leverantörerna sedan länge. Vid den stora livsmedelsupphandlingen år 2012 lades ribban högt och det ledde till strider med stora leverantörer.

Rättvik gick i täten för hållbara krav och vann sin kamp. Rättsprocessen blev lång och kantad av byråkrati men effekten av satsningen blev att idag är det fullt möjligt även för andra kommuner att ställa samma krav.

Viktig upphandling

De tre som står bakom den senaste livsmedelsupphandlingen är Annette, Anders och Erik. Annette Riesbeck är kommunstyrelsens ordförande, Anders Frodig är Rättviks kommuns kostchef och Erik Linder arbetar som inköpssamordnare på Rättviks kommun.

Upphandlingen innebär till exempel att alla ägg är närproducerade genom leveranser från Dala Ägg och att all mjölk är ekologisk. Fisk köps nu in av lokala leverantörer och det nya avtalet med Siljans Chark är också ett steg i rätt riktning. Till detta kommer att Rättviks kommun enbart köper in svensk fågel av en lokal grossist i Rättvik och dagsfärskt bröd kommer från ett bageri i Rättvik. Andelen lokalt, svenskt och ekologiskt är större än någonsin.

– Vi är mycket nöjda med upphandlingen. Ett resultat som möjliggjordes genom högt ställda produktkrav och uppdelning i mindre delområden inom ramavtalen som gjorde det möjligt för mindre leverantörer att lämna anbud.

Det är inte helt riskfritt att dela upp upphandlingar på detta sätt. Man riskerar att bli helt utan anbud, då vissa delområden inte blir tillräckligt intressanta ur ett affärsmässigt perspektiv, en lärdom som även de nu genomförda upphandlingarna har gett oss, säger Erik Linder.

Rättvisa affärer

Erik är också drivande i arbetet med att underlätta för de små och medelstora leverantörerna att vara med i stora upphandlingar. Detta för med sig att det lokala näringslivet bjuds in till anbudsgivning, då de tillhör denna kategori av företag. Arbetet med att öka tillgänglighet och förenkla för anbudsgivarna kallas ”Rättvisa Affärer” och är en uppskattad del i Rättviks kommuns arbete med att förenkla för små och medelstora näringsidkare.

– Vi har blivit kända som en matkommun, säger Annette Riesbeck. Här satsar både Rättviks kommun och många restauranger på lokalproducerat och ekologiskt. Mat har blivit en profilfråga för Rättvik och det stärker vårt varumärke. Vi har ovanligt många bra restauranger i Rättvik och dessutom Dalarnas bästa företagsklimat, konstaterar Annette Riesbeck, Rättviks kommunalråd.

Återtaget är en viktig del i satsningen för ett hållbart Rättvik

Rättviks kommun prioriterar mat och hållbarhet på många olika sätt. Det så kallade Återtaget är ännu ett exempel på det. Projektnamnet Återtaget syftar framför allt på tre ”återtag”. Återta egen produktion av kött och potatis. Återta makten och kontrollen över matproduktionen. Återta igenväxt åker- och betesmark och därmed återfå det öppna landskapet.

Rättviks kommun har sedan länge haft som mål att bli självförsörjande på nötkött, chark och potatis. Projektet är unikt i landet och var först i sitt slag när det påbörjades 2006. Numera är det flera kommuner runt om i Sverige som följer i Rättviks fotspår. Det egenproducerade köttet återtas numera vid det lokala slakteriet i Ickholmen och förädlas vid Siljans Chark.

– Rättviks kommun har tack vare Återtaget fått bättre kvalité på maten som serveras i förskolor, skolor och inom äldreomsorgen. Transporterna har minskat och vi har en egen KRAV-produktion av många råvaror. Rättvik har lyckats med att skapa en matproduktion som är långsiktigt hållbar, säger Anders Frodig.

Gymnasiet har en viktig roll

Stiernhööksgymnasiets naturbruksutbildning är en förutsättning för att genomföra Återtaget. Utbildningen är bland de populäraste i landet och en anledning kan vara att de nöjda eleverna är stolta över sin delaktighet i Återtaget. Naturbrukseleverna levererar bland annat 95 % av allt nötkött som används av Rättviks kommun. Allt nötkött är KRAV-märkt. Den egna KRAV-odlade potatisen bidrar med 90–95 % av potatisen som lagas till i kommunens kök.

Nya satsningar inom Återtaget är att utöka fårbesättningen. Fåren ger både öppna landskap och bra mat. Det betyder också att gymnasiet maximerar resurserna då eleverna får sin utbildning i skarpt läge på en ”autentisk” gård. Alla produkter tas om hand, alla djur sköts på hög etisk nivå. En nyhet är att gymnasiet nu tar fram sin egen matolja som odlas och pressas inom kommunen.

Livsmedel och mat av högsta kvalité

– De kommunala köken håller högsta kvalité. Jag brinner för Återtaget och den höga kvalitén på råvarorna. Kommunens kökspersonal är stolta över att få servera god lokalproducerad mat. Det betyder att närstående med trygghet kan känna att deras barn eller släktingar får i sig näringsrik mat som tagits fram med omtanke, säger Anders Frodig.

Den mat som Rättviks kommun inte producerar själva köps in så lokalt det går. Den senaste livsmedelsupphandlingen är ett bra exempel på det. Krav ställs också på leverantörerna att maten måste vara producerad enligt svensk djurskyddslag.

– Det ger inte de orättvisa fördelar till producenter i andra, mindre noggranna länder, som annars är en effekt av den gränsövergripande handeln mellan länder. Det främjar också djurhållning utanför vår egen verksamhet vilket leder till öppna landskap. Det är bland annat en viktig förutsättning för besöksnäringen, säger Annette Riesbeck.

En lyckad kommunal livsmedelsupphandling påverkar inte bara matens kvalité i skolor och på äldreboenden. Den kan även gynna det lokala företagandet, vår miljö och hälsa, turismen, landskapet, den etiska djurhållningen och bidra till ett hållbart Rättvik.