Rättviks kommun
Rättviks kommun
2017-08-29

Hänt sen sist: Kommunstyrelseordförande Annette Riesbeck har ordet

Annette Riesbeck, Kommunstyrelseordförande

Annette Riesbeck, Kommunstyrelseordförande

Sommaren lämnar oss sakta och det är dags att förbereda sig för hösten med allt vad det innebär av bokade möten, fritidsaktiviteter, kurser och ännu en terminstart.

Rättviks kommun utökar antalet lärare på de mindre skolorna

Att vi kan erbjuda en trygg och bra skola med hög kvalitet och fina resultat tycker jag är oerhört viktigt och vi är många som anser att skolan är en viktig del av infrastrukturen på landsbygden och helt avgörande när det till exempel gäller inflyttningen av barnfamiljer. Vi vet att det idag råder stor lärarbrist över hela landet. Konkurrensen gör att en god arbetsmiljö är en viktig faktor för lärarna. För att skapa just detta utökar Rättviks kommun nu antalet lärare på de mindre skolorna. Satsningen ger större möjligheter att täcka ämnesbehörigheten och skapar kvalitet för eleverna. Övriga arbetsuppgifter, som till exempel trygghetsarbete, elevhälsoarbete och utvecklingsarbete kommer att fördelas på flera. För att lärarna i större utsträckning ska kunna bedriva undervisning och utföra arbetsuppgifter som hör till undervisningen anställer vi också fler lärarassistenter.

Vi installerar wi-fi på alla äldreboenden

Halva jordens befolkning har nu tillgång till internet och 2 miljarder människor i världen använder Facebook. Antalet äldre som varje dag kommunicerar eller söker information via mobil, läsplatta eller dator ökar kraftigt och de äldre i Rättvik är inget undantag. För att möta efterfrågan, från en ny generation och från vår egen verksamhet, har vi nu installerat wi-fi på alla äldreboenden i kommunen.

Vi vill veta vad du tycker!

Vi har sedan flera år tillbaka deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Nu är det snart dags igen och kanske är du en av de 600 invånare i kommunen som med statistiska metoder valts ut av SCB att medverka i undersökningen. Enkäten innehåller en rad frågor, exempelvis: Hur ser möjligheterna ut för dig att hitta ett tilltalande boende? Hur ser du på det kommersiella utbudet och på våra kommunikationer? Vad är din uppfattning om kommunens skola och äldreomsorg? Hur nöjd är du med hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter? Om du får enkäten hoppas jag att du tar dig tid att svara. Vi vill ju att du som bor i Rättvik ska trivas och därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker!

”Tro på det bästa hos varje människa tills hon bevisat motsatsen”

 

Med vänlig hälsning

Rättviks kommun

Annette Riesbeck
Kommunstyrelseordförande