Rättviks kommun
Rättviks kommun
2017-08-28

Rättviks kommun gör nu en rekryteringssatsning för de små skolorna

Illustration Rättviksskolan

Rättviksskolan Illustration: © C. Rocking

För att skapa en god arbetsmiljö och attraktiva tjänster utökar Rättviks kommun nu antalet lärare på de mindre skolorna.

Idag råder det stor lärarbrist över hela landet. Konkurrensen gör att god arbetsmiljön är en viktig faktor för lärarna. Det blir en extra stor utmaning att få tag i lärare till mindre skolor där bred ämnesbehörighet krävs. Arbetsuppgifter förutom undervisningen fördelas dessutom på få personer.

Rättviks kommun utökar antalet lärare

För att skapa en god arbetsmiljö och attraktiva tjänster utökar Rättviks kommun nu antalet lärare på de mindre skolorna. Det ger större möjligheter att täcka ämnesbehörigheten och skapar kvalitet för eleverna. Övriga arbetsuppgifter, som till exempel trygghetsarbete, elevhälsoarbete och utvecklingsarbete kommer att fördelas på flera vilket innebär att det blir flera som delar på dessa arbetsuppgifter/

Genom att även anställa fler lärarassistenter kommer många arbetsuppgifter, till exempel rastvärd, akuta elevstödjande insatser, vuxenförstärkning vid studiebesök, att utföras av annan personal. Då kan lärarna i större utsträckning bedriva undervisning och utföra arbetsuppgifter som hör till undervisningen. Mer personal skapar också ett större kollegium vilket ses av många som en möjlighet att utveckla och skapa en god arbetsmiljö på varje skola.

Skolorna i Rättvik har under flera år visat bra resultat olika mätningar bland annat Dalarnas bästa skola 2014 och 2016.

- En viktig faktor är att eleverna känner sig trygga på våra skolor, säger kommunalrådet Annette Riesbeck.

-Skolan är en viktig del av infrastrukturen på landsbygden och helt avgörande när det till exempel gäller inflyttningen av barnfamiljer, säger Joanna Stridh som är ansvarig skolpolitiker och som även arbetat med landsbygdsutveckling under många år.