Rättviks kommun
Rättviks kommun
2017-08-22

Kommunen satsar för att minska fallolyckor

Nu ska kunskapsnivån höjas gällande fallskador och hur man förebygger dem. Kommunstyrelsen i Rättviks kommun anslår extra medel till fallförebyggande åtgärder. Personal kommer utbildas och de som är äldre än 75 år får ett informationsbrev hemskickat under hösten. Brevet innehåller checklista, folder och erbjudande om hembesök, råd och stöd.

Fallskadorna ökar, men det handlar inte bara om att antalet äldre ökar – fallolyckor ses mer och mer som en ny välfärdssjukdom. Ett effektivt fallförebyggande arbete i kommunen är ett sätt att öka livskvalitén, bidra till minskat lidande och att minska kostnaderna. Varannan kvinna och var femte man beräknas få en fraktur under sin livstid.
– Förebyggande insatser kan vara avgörande för att förbättra framför allt äldre personers hälsa och trygghet, säger folkhälsostrateg Iréne Sturve. Nuvarande kunskapsläge när det gäller förebyggande fallskadearbete visar att det är mest framgångsrikt att arbeta med riktade insatser till åldersgruppen 75 år och äldre.

Fallförebyggande styrgrupp

I Rättviks kommun finns en särskild grupp, fallförebyggande styrgruppen, som sedan flera år arbetar med dessa viktiga frågor. Gruppen består av Rune Daniels från räddningstjänsten, Elisabeth Johansson från anhörigstöd, Iréne Sturve som är folkhälsostrateg samt Annelie Granath, verksamhetschef inom vård och omsorg.

Fallförebyggande styrgruppen fick nyligen igenom sitt förslag att under hösten 2017 satsa på två riktade insatser. Dels ett utskick till kommunens cirka 1 700 personer som är 75 år och äldre samt en utbildningsinsats för viss personal inom Rättviks kommun. Utbildningsinsatsen för det fallförebyggande arbetet gäller vårdpersonal, enhetschefer samt hälso- och sjukvårdspersonal.
– Vi har sedan länge arbetat tillsammans i kommunen med fokus på att minska fallolyckorna, säger räddningschef Rune Daniels. Ungefär 1700 äldre dör i fallolyckor varje år i Sverige. Det förebyggande arbetet är mycket viktigt och det prioriterar vi högt i Rättviks kommun.

Ett brett och innovativt arbete

Förutom höstens riktade insats så pågår arbetet året runt och på många olika sätt. Föreläsningar, Mässa 55+, Nationella fallförebyggande veckan samt anhörigstöd Bukettens cirkel ”Passion för livet” är några exempel. Rättviks kommun har ett samarbete med Rättviks judoklubb där de över 55 år erbjuds träning med bland annat balansträning, styrka och fallteknik. Träningens syfte är att minska risken för fallskador men även att må bra och ha trevligt tillsammans. För de i kommunen över 85 år erbjuds gratis träning i grupp en gång i veckan. Då blir det varierande träning med inriktning på styrka, rörlighet, balans, koordination och kondition. Det är aldrig för sent att börja träna!
– I Rättvik har vi ett brett och innovativt samarbete mellan kommun, företag och lokala föreningar. Vi satsar på det fallförebyggande arbetet och nu tar vi ännu ett steg för att höja livskvalitén och säkerheten i kommunen, säger Rättviks kommunalråd Annette Riesbeck.

Många orsaker till fallolyckor

Vad som ökar risken att falla är en komplex fråga Det finns många olika orsaker men forskning visar att den vanligaste orsaken är muskelsvaghet. Därefter kommer nedsatt balans och gångsvårigheter samt nedsatt syn som vanlig orsak till fall. Men också medicinering och hemmets möblering med mera kan vara vanliga orsaker till fallolyckor.
– Vi behöver fler motionsledare till träningsgrupper för äldre här i Rättvik, säger Iréne Sturve. Det finns ett stort behov men tyvärr för få ledare som har rätt utbildning. Träning med äldre kräver specifik kunskap och anpassning. Fler träningstillfällen till överkomliga priser behövs. Jag hoppas att alla ska ha möjligheten att träna i grupp på ett trevligt och säkert sätt. Hör gärna av er till mig om du har idéer, hälsar Iréne.

För mer information

Iréne Sturve
Folkhälsostrateg och drogförebyggare
irene.sturve@rattvik.se
Telefon 0248-70 227

Länkar till mer information om att förebygga fallolyckor

Bra folkhälsa förebygger olyckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Säkerhet i hemmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förebygg fallolyckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster