Rättviks kommun
Rättviks kommun
2017-08-16

Årets medborgarundersökning

Siljan i höstskrud

Foto: © Martin Litens

Hur är det att bo och leva i Rättviks kommun? Vad tycker du? Det är en fråga som vi hoppas få svar på under hösten i SCB:s (statistiska centralbyråns) stora medborgarundersökning.

I år deltar 131 kommuner i undersökningen och 153 800 personer kommer att få enkäten hemskickad till sig, varav 800 är bosatta i Rättviks kommun. De personer som tillfrågas om att delta i undersökningen är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret.

Ju fler kommuner som deltar i undersökningen, desto större möjligheter för kommunerna att jämföra sina resultat med andra kommuner med liknande förutsättningar.

För att få bästa kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Enkät skickas ut inom kort

Inom kort kommer ett brev att skickas ut till de som valts ut att delta i undersökningen. Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Vill man hellre svara på pappersenkäten översatt till arabiska går det att beställa en sådan från SCB.

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december och den 21 december kommer resultaten att finnas i Statistikdatabasen. Vi kommer även att publicera resultatet av undersökningen här på webbplatsen.

Resultat tidigare år