Rättviks kommun
Rättviks kommun
2017-06-02

Hänt sen sist: Äntligen är våren här och man fylls av ny kraft och energi!

Annette Riesbeck, Kommunstyrelseordförande

Annette Riesbeck, Kommunstyrelseordförande

Kommunstyrelseordförande Annette Riesbeck har ordet.

Fint besök av Landshövdingen och Länsrådet

Vattnet porlar återigen i fontänen på torget och våra duktiga medarbetare på Park och Väg jobbar för högtryck. Ett säkert vårtecken är också Rättviks marknad och under marknadsfredagen fick vi fint besök av Landshövding Ylwa Thörn och Länsrådet Camilla Fagerberg. Vi inledde dagen med övergripande information om vår kommun, vi berättade om våra verksamheter, hur vi ser på framtiden och vilka utmaningar vi står inför. Efter den inledningen begav vi oss till gruppboendet på Torggatan. Där möttes vi av verksamhetschef Gunilla Klingh med flera och vi fick ta del av det digitaliseringsarbete som pågår (vilket jag berättade om i Rättviks Nytt v. 13). Det är otroligt viktigt att man med digital teknik underlättar vardagen och ökar självständigheten för så många som möjligt. Under dagen besökte vi naturligtvis också marknadsgeneral Magnus Wikman, Rättvik-Boda jordägare. Han berättade om marknadens långa historia från hästmarknad till den marknad med knallar som vi känner idag. Han visade oss också runt på Hemvärnsgården. Vi avslutade dagen med ett företagsbesök på Dalabryggeri där Victor Hård af Segerstad guidade oss genom både lokaler och det hantverk som krävs för att brygga öl.

Positivt resultat i kommunen!

På vårt kommunfullmäktige i april redovisades och godkändes årsredovisningen för 2016. Jag kan konstatera att kommunen redovisar ett överskott med 15,8 miljoner kronor, vilket är betydligt bättre än budgeterat. Med ett så positivt resultat lever vi upp till kommunallagens krav på ”en god ekonomisk hushållning”. I årsredovisningen finns mycket intressant att läsa om kommunens verksamheter, måluppfyllelse och ekonomi. Under 2016 blev vi 97 Rättvikare fler och vid årsskiftet var vi 10 856 personer. Fler barnfamiljer valde 2016 att flytta till Rättvik vilket är av stor betydelse för oss och för första gången sedan 1999 ser vi nu att medelåldern i kommunen har sjunkit. Ökad inflyttning leder till att vi idag ser ett stort tryck på bostadsmarknaden. Mark- och planenheten och Miljö- och byggenheten arbetar intensivt för att möjliggöra för byggnation. Intresset för nybyggnationer, både permanent- och fritidsboende, har ökat med 60 % jämfört med 2015.

Musikskolan i Rättvik firade med bejublade konserter

I mitten av maj firade den kommunala musikskolan i Rättvik 60 år. Under jubileumsveckan genomförde musikskolans elever och personal flera bejublade konserter i bland annat Rättvik skolans sporthall. På programmet stod musik i olika genrer och i publiken hittade jag många stolta föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar men också klasskamrater och skolpersonal. Musikskolan har stor betydelse för våra barn och ungdomars musikintresse och glädje men också för den känsla av gemenskap som man får när man utövar ett intresse tillsammans med andra. Musiken har en stark tradition i vår bygd och musikskolan bidrar på ett positivt sätt till det musikkunnande som ligger till grund för vårt rika kulturliv.

”Den som står för fiolerna bestämmer alltid vad som ska spelas”

 

Med vänlig hälsning

Rättviks kommun

Annette Riesbeck
Kommunstyrelseordförande