Rättviks kommun
Rättviks kommun
2017-05-08

Utan el och vatten i 72 timmar - hur klarar du dig?

Den 8-14 maj är det dags för Krisberedskapsveckan 2017. Det är en nationell kampanjvecka för att få hushållen att börja reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation. Vad händer om viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten- och telekommunikationer slutat fungera?

"Landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar och intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap är dessutom större än på länge. Förberedda och engagerade invånare stärker kommunens samlade krisberedskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan säger Rune Daniels, räddningschef Rättviks kommun"

”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen. Vilket ansvar kan du själv ta för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid?

Krisberedskapsveckan syfte är att öka kunskapen hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och bidra aktivt vid en händelse.

Välkommen på öppet hus

I Rättvik håller Rättviks räddningsstation öppet hus söndagen den 14 maj kl. 11-15.

Inbjudan öppet hus rättviks räddningsstation söndag 14 maj kl.11-15