Rättviks kommun
Rättviks kommun
2017-03-29

"Hänt sen sist ..."

Annette Riesbeck, Kommunstyrelseordförande

Annette Riesbeck, Kommunstyrelseordförande

Det som är självklart för många, är inte det för alla… Digitalisering och uttryck som e-handel, e-faktura, e-arkiv och e-hälsa hör till vardagen och ett flertal mobila lösningar är självklara för de allra flesta av oss. Vi söker information, tar del av olika tjänster och kommunicerar med släkt och vänner. Det är dock inte lika självklart för alla, till exempel står många personer med kognitiva nedsättningar utanför det digitala samhället.

För att få till en förändring arbetar nu socialförvaltningen målmedvetet för att öka den digitala delaktigheten för personer som bor på kommunens gruppbostäder och har sin sysselsättning på dagliga verksamheter. För dessa personer behövs anpassade program och personal som kan guida. Därför finns det nu på varje gruppbostad och varje daglig verksamhet teknikcoacher som har stor kunskap om hur digital teknik kan användas som stöd.

Uppskattad premiär för ”appcafé”

Det arbetas aktivt med anpassade program och i veckan som gick startades ett ”appcafè” på Kulturhuset, där personalen tillsammans söker fram olika appar som kan underlätta vardagslivet för målgruppen och öka självständigheten. Det här är ett fantastiskt bra initiativ och vårt arbete med att öka den digitala delaktigheten har bland annat blivit uppmärksammat av Myndigheten för delaktighet som bjöd in representanter från vår kommun för att informera om ”Rättviksmodellen” till andra kommuner i landet. Våra duktiga medarbetare har också blivit inbjuda att föreläsa om arbetet på en stor mässa (MVTe) där ca 1 000 mässbesökare kunde ta del av olika projekt inom välfärdsområdet. Rättviks kommuns föreläsning blev fullbokad!

Nya Visit Dalarna

För drygt en vecka sedan fick jag vara med om en historisk dag då nya Visit Dalarna bildades. Från och med nu kommer alla 15 kommuner i Dalarna, tillsammans med den privata näringen, att samarbeta kring vår gemensamma besöksnäring. Vi är många som väntat på den här dagen då vi ser stora vinster med att samarbeta och att med gemensamma krafter lyfta Dalarna som varumärke och som den starka turistdestination som länet är. Ser med glädje fram emot att följa det fortsatta arbetet!

Rättviks invånarantal ökar!

För första gången på många år sjunker nu medelåldern i vår kommun. En anledning till detta kan säkert vara att vi sakta men säkert ökar vår befolkning och att vi just nu är 10 856 personer. Under 2016 valde över 700 personer att flytta till kommunen, av dessa var 98 barn/ungdomar mellan 0-14 år (flyttnetto: 203 personer). I takt med att invånarantalet ökar, växer också intresset för nya lägenheter och villatomter men också för industrimark. Om allt går som planerat kommer vi redan i höst att påbörja arbetet med ett nytt hyreshus i centrala Rättvik och vi kommer dessutom att kunna erbjuda 8-9 nya industritomter på området ”Ringen” intill riksväg 301.

"Beslut är bra - handling är bättre"

 

Med vänlig hälsning

Rättviks kommun

Annette Riesbeck
Kommunstyrelseordförande