Rättviks kommun
Rättviks kommun
2017-03-27

Premiär för Appcafé

Appcafe

Foto: ® Gunilla Klingh

Informationsteknik är en självklar arena i dagens samhälle. Vi kan ta del av information och tjänster, vara aktiva på sociala medier och ha kontakt med vänner och familj. För personer med kognitiva funktions­nedsättningar är den här arena inte alls lika självklar.

Inom ramen för socialförvaltningens fortsatta arbete med digital delaktighet var det i förra veckan premiär för Rättvik kommuns appcafé.

Vi vill samla kommunens kompetens och kunskap
Syftet med att anordna ett appcafé är att samla kommunens kompetens och kunskap kring hur olika appar kan möjliggöra ett ökat lärande och en ökad digital delaktighet.

Med på cafeét var leg.arbetsterapeut, pedagoger från barn- och utbildningsförvaltningen, personal från socialförvaltningen och samhällsutvecklingsförvaltningen.

Appcafé

Foto: ® Gunilla Klingh

Olika tema vid varje träff
Temat för denna träff var "Tid och struktur". Alla medverkande delade med sig av sina erfarenheter av appar kring temat. Nästa tema är "Kommunikation".

Målet med dessa cafeér som kommer att vara återkommande, är att erfarenheterna ska användas för att fortsätta sprida kunskap om appars möjlighet till lärande, ökad självständighet och digital delaktighet.

Roligt att så många kom och delade med sig av sina erfarenheter!

Kommande Appcafé
Onsdag 10 maj
Tema: Kommunikation

Läs mer om digital delaktighetöppnas i nytt fönster