Rättviks kommun
Rättviks kommun
2017-03-09

Rättviks kommun öppnar korttidshem för barn med funktionsnedsättning

Verksamheten är ett pilotprojekt för kommunen och i slutet på februari var det dags för invigning.

Projektet är ett samarbete mellan Rättviks kommun och barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Rättviks korttidshem är för barn med funktionsnedsättning. Verksamheten bedrivs i särskolans lokaler Harven.