Rättviks kommun
Rättviks kommun
2017-01-26

Digital delaktighet

Tre kvinnor vid rättvikshästen framför kommunhuset

Foto: ® Martin Litens

Informationsteknik är en självklar arena i dagens samhälle. Vi kan ta del av information och tjänster, vara aktiva på sociala medier och ha kontakt med vänner och familj. För personer med kognitiva funktions­nedsättningar är den här arena inte alls lika självklar.

”Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa” (MVT:e)

För tredje året i rad har anordnades mässan i Kista.
Rättviks kommun var inbjuden för att föreläsa om det arbete som nationellt blivit omnämnt som ”Rättviksmodellen”.

Många människor i publiken på föreläsning

Arbetet syftar till att möjliggöra en digital delaktighet för personer som bor på kommunens gruppbostäder och arbetar inom daglig verksamhet. Teknikcoacher inom de olika verksamheterna arbetar med att införa olika digitala verktyg för att nå det målet.

Framgångsfaktorn är samverkan

Tre föreläsare från Rättvik

Anette Ingels, Gunilla Klingh och Sara Hansson.

Från socialförvaltningen föreläste verksamhetschef Gunilla Klingh och teknikcoach Sara Hansson som arbetar på Torggatans gruppbostad. Från barn- och utbildnings­förvaltningen föreläste specialpedagog Anette Ingels.

Föreläsningen var välbesökt och skapade flera nya kontakter.

Framgångsfaktorn är den samverkan som sker mellan it-enheten, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Från socialförvaltningen föreläste verksamhetschef Gunilla Klingh och teknikcoach Sara Hansson som arbetar på Torggatans gruppbostad. Från barn- och utbildnings­förvaltningen föreläste specialpedagog Anette Ingels.

 Föreläsningen var mycket välbesökt och skapade flera nya kontakter.

Läs mer om Digital delaktighet i Rättvik.