Rättviks kommun
Rättviks kommun
2017-01-20

”Hänt sen sist…”

Nu har vi tillsammans med andra företrädare för Siljanskommunerna återigen träffat Länsstyrelsen Dalarna och myndigheten SGU (Sveriges geologiska undersökning).

Vi diskuterade ett eventuellt bildande av Sveriges första Geopark - Siljansringen. En Geopark är ett område där man med hjälp av geologiska naturvärden och geologiska besöksmål lockar till sig besökare. Att marknadsföra geologiska turistmål är bra ur flera aspekter då det gynnar besöksnäringen och bidrar till ett ökat intresse för naturen och vår geologi. I Rättvik finns många intressanta besöksmål som skulle passa väl in i en geopark, exempelvis Springkällan, Styggforsen och Dalhalla för att nämna några.

Visste ni att vi sedan ett år tillbaka har en egen Ungdomsstrategi? Ungdomsstrategin bygger på de nationella målen för ungdomspolitik och på den strategi som Region Dalarna tagit fram. I vår strategi ”Rättvik- Dalarnas bästa ungdomskommun” har vi fokuserat på fyra områden: - Stödja ungas organisering och etablering - Ung rätt - Dialog med unga- Sektorsövergripande och kunskapsbaserad ungdomspolitik.
Vi är jättestolta över vår strategi – men det är ”bara” en strategi. Nu återstår ett hårt arbete för att komma framåt och för att nå våra högt uppsatta mål. Det är vår absoluta ambition att de unga i Rättvik ska känna sig delaktiga i samhällsutvecklingen och lyssnade på. Naturligtvis skulle det också vara positivt om fler unga engagerade sig politiskt. Antalet politiker i åldern 18–29 år är underrepresenterade i Dalarna och Rättvik är inget undantag. SCBs senaste rapport om förtroendevalda visar att endast 6 % av politikerna i Rättviks kommun är 29 år eller yngre, vilket är en väldigt låg siffra. Jag och många med mig vet att kunskap om unga gör skillnad för unga, så nu får vi jobba på!

Det är inte likt mig att klaga men för ett par veckor sedan satt jag, som säkert många av er, framför nyheterna när flytten av ambulansen från Rättvik till Leksand återigen diskuterades. Vi kunde alla se i TV-inslaget hur byggnationen fortgår men också vilka problem som följer med anledning av detta beslut. Jag kan inte annat än bli besviken när vi från kommunen trots upprepade kontakter och möten med Landstingets ledning, inte får gehör för våra synpunkter. Trots protester, namninsamlingar och mycket annat kommer ambulansen tyvärr att flytta inom kort. För allas vår trygghet hoppas jag att min oro är obefogad och att verksamheten löper på som tidigare - jag kommer följa utvecklingen noga…

”Den som lever med planer för framtiden håller sig ung”

Med vänlig hälsning

RÄTTVIKS KOMMUN

Annette Riesbeck

Kommunstyrelseordförande


Med vänlig hälsning

RÄTTVIKS KOMMUN

Annette Riesbeck
Kommunstyrelseordförande