Rättviks kommun
Rättviks kommun
2016-12-22

Välförtjänta pristagare!

Rättviks kommuns Kulturpris 2016, Miljöpris 2016 samt Årets medarbetare 2016 har nu delats ut. Vid kommunfullmäktiges sammanträde uppmärksammades de välförtjänta pristagarna med fanfar, tal, blommor och diplom. Stort grattis till dessa välförtjänta pristagare!


Rättviks kommuns Kulturpris 2016 tilldelas Sege Johansson.

Motivering: ”Sege är känd för sin medryckande improviserande stilkänsla, sitt vackra spel och trumpetton. Han har med stor entusiasm fostrat, inspirerat och varit en fantastisk ledare och lärare under många år för blåsmusikanter i bygden. Han har medverkat i allt från jazzensembler till olika ceremonier och högtider i såväl kommunala som kyrkliga sammanhang. Sege är en förebild inom musiken i vår kommun och är väl värd Rättviks kommuns kulturpris.”

Sege Johansson

Sege Johansson. Foto: © Martin Litens.

Rättviks kommuns Miljöpris 2016 tilldelas förskolan Solgården i Vikarbyn.

Motivering: ”Förskolan Solgården tilldelas kommunens miljöpris i år för sitt hållbarhetsarbete. De fick Grön Flagg-certifiering i våras efter att ha tagit fram en handlingsplan, jobbat konkret med olika miljöfrågor och blivit godkända för Grön Flagg.

Grön Flagg är en certifiering och ett pedagogiskt verktyg som Håll Sverige Rent erbjuder till förskolor och skolor som vill jobba för en hållbar värld. Grön Flagg ingår i det internationella nätverket Eco Schools, som finns över hela världen. Cirka 80 % av landets kommuner har någon grön-flagg-certifierad verksamhet och cirka hälften av länets kommuner.

I våras blev Solgårdens förskola i Vikarbyn certifierad, som den första grön-flagg-skolan i Rättviks kommun. De hade börjat prata om utmärkelsen redan hösten 2014, men lade sin första handlingsplan i mars 2015. När planen nu i våras var genomförd och godkänd, fick de ta emot sin gröna flagga och certifikatet. Nu har de lagt en ny handlingsplan som de jobbar med - barn, föräldrar och medarbetare tillsammans.

Vi hoppas att fler blir inspirerade av deras arbete! De är väl värda Rättviks miljöpris 2016!”

Tre personer från Solården.

Petra Wiberg, Lisa Kallur och Christina Nordqvist. Foto: © Martin Litens.

Årets medarbetare 2016 tilldelas Anne Klockar och Anette Ingels, elevhälsan vid kommunens barn- och utbildningsförvaltning

Motivering: ”Anne och Anette har påvisat betydelsen av tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd. Genom sitt stora engagemang och entusiastiska arbetssätt har de vunnit pedagogernas förtroende. Detta har resulterat i ökad kompetens hos våra medarbetare och en högre kvalitet i Rättviks förskolor.

Med sin långa erfarenhet och sitt stora kunnande, utgör Anette och Anne ett ovärderligt stöd till våra pedagoger och chefer, i arbetet att möta varje barns behov.”

Tre personer med blommor och diplom.

Anette Ingels, Lars Kratz, barn- och utbildningschef, samt Anne Klockar. Foot: © Martin Litens