Rättviks kommun
Rättviks kommun
2016-12-20

Ännu ett år lider nu mot sitt slut och det känns naturligt att summera det år som gått.

Foto på Annette Riesbeck.

Annette Riesbeck. Foto: © M. Litens.

Väldigt mycket har naturligtvis hänt och väldigt många beslut har fattats. Min vana trogen väljer jag dock att fokusera på det som varit bra, det som ger mig energi och kraft att jobba vidare mot nya mål och nya goda resultat, och det som förhoppningsvis är roligt för dig att ta del av.

I maj hade vi den stora glädjen att bli nominerade och komma 3:a i ”Årets Superkommun” kategori Landsbygd. Tidningen Dagens Samhälle som ansvarade och genomförde nomineringen tittade på en rad parametrar, bland annat inflyttning, kommunens ekonomi, antalet startade företag med mera, det vill säga parametrar som gör att vi alla kan känna oss delaktiga och stolta. Sedan i maj har antalet invånare fortsatt att öka och vi är idag 10 830 personer. Vi har inte varit så här många invånare sedan 2013 och det bidrar till en mycket positiv utveckling på flera områden.

I september fick vi ännu ett glädjande besked då från Svenskt näringsliv. För andra året i rad fick vi Dalarnas bästa företagsklimat då vi klättrade från plats 81 till plats 45 i Sverige och så nu också Dalarnas bästa grundskola. Varför är då detta så viktigt? Jo, jag är övertygad om att goda nyheter och positiva resultat ger oss alla en bild av ett Rättvik i utveckling – ett Rättvik som är på frammarsch. Studier visar också att ett gott rykte, gemensamma värderingar, långtgående samarbeten och förmågan att ta tillvara tidigare erfarenheter leder till en positiv befolkningsutveckling, kompetenta medarbetare och ett diversifierat näringsliv.

Det här var också året då vi i Rättviks kommun "bestämde oss för att förändra världen". Ett omfattande hållbarhetsarbete har påbörjats under året med de globala målen i fokus. Vi vet att vi på olika sätt påverkas av vår omvärld vilket vi inte minst märkte då vi hamnade mitt i det som kom att kallas den europeiska flyktingkrisen. Ett mycket stort antal människor, främst från Syrien men även från Afganistan och Eritrea, kom till Sverige och till vår kommun. Tillsammans med frivilligorganisationerna med flera löste vi initialt det mest akuta, bland annat att människor fick någonstans att bo, kläder att sätta på sig och att barnen fick möjlighet att gå i skolan. Nu ett år senare har läget stabiliserat sig och vi har en väl fungerande mottagning i Rättvik - men flyktingkrisen är på intet sätt över. Antalet människor som flyr undan krig och konflikter i världen ökar stadigt. Idag räknar FN med att drygt 60 miljoner människor är på flykt och majoriteten av dessa är barn och ungdomar.

Nu i juletid vill jag också passa på att tacka och önska alla kommunens invånare, medarbetare och alla andra fantastiska människor jag har förmånen att träffa, en riktigt God Jul och Gott nytt år!

Med vänlig hälsning
Rättviks kommun

Annette Riesbeck
Kommunstyrelseordförande