Rättviks kommun
Rättviks kommun
2016-12-09

Socialförvaltningen i Rättvik styr efter de globala målen för hållbarhet

Lena Fröyen

Lena Fröyen. Foto: © Martin Litens.

Bättre livskvalitet och att förbättra världen är målet med Rättviks koncept ”Hållbart Rättvik” som initierades i våras. Situationen i världen idag, när det gäller hållbarhetsfrågorna, kräver krafttag i hur organisationer styrs och verkar.

Dessa viktiga frågor, som gäller alla oavsett om man befinner sig inom privat eller offentlig sektor, är något vi verkligen anammat i Rättvik. Det är anledningen till att socialförvaltningen nu tar avstamp i ”de globala målen för hållbar utveckling” i sin verksamhetsplan för det lokala arbetet i Rättvik.

”– Den traditionella bilden av socialt arbete i kommuner duger inte längre. Vi är professionella människor som har en väldigt viktig roll i vår kommuns arbete med hållbar tillväxt. Det är det vi ska fokusera på nu. De organisationer som inte klarar av att leverera en verksamhet som är både ekologiskt, ekonomiskt och socialt smart kommer inte att vara attraktiva för vare sig kunder, besökare eller inflyttare i den nära framtiden. Det är där vi kommer in. Vi kan den sociala dimensionen. Men vi behöver arbeta med våra perspektiv och styrmedel för att på allvar ta plats på den arenan” säger Lena Fröyen, chef för socialförvaltningen i Rättviks kommun.

Därför väljer socialförvaltningen nu som första förvaltning i kommunen att ta avstamp i tre av de globala målen för hållbarhet i sin verksamhetsplan.

  • Ingen fattigdom
  • Hälsa och välbefinnande
  • Minskad ojämlikhet

” – Det här är så starkt agerat av vår socialförvaltning. Världens ledare har beslutat om de här målen av en anledning, och med det här initiativet från socialförvaltningen så visar vi att vi förstått det och kan använda det i den konkreta verksamheten på ett lokalt plan. Vi har alla en viktig funktion i att bygga en hållbar värld, ett hållbart land och ett hållbart Rättvik. Vi kan inte sitta och vänta på att någon annan ska göra det åt oss. Den tiden finns tyvärr inte med tanke på läget i världen idag.” säger Markus Svensson, hållbarhetsstrateg i Rättviks kommun.

Syftet med de globala målens inträde i socialförvaltningens verksamhetsplan är att höja nivån på ambition, växla perspektiv på ämnet och att skapa en kreativ och attraktiv arbetsplats för alla intresserade av hållbart samhällsbyggande.

Fredrik Ollén

Fredrik Ollén. Foto: © Martin Litens.

” – Jag tror på det här! Vi måste hitta innovationskraften i de sociala frågorna och det här är ett steg i den riktningen. Oftast pratar man om besparingar kopplat till det här ämnet, men vi fokuserar på satsningar för en hållbar social tillväxt istället. Det överensstämmer helt med vår politiska ambition för Rättviks utveckling. Det känns tryggt att veta att socialförvaltningen i Rättvik fortsätter att sticka ut på ett positivt sätt. Jag tror att den här satsningen kan locka kompetent arbetskraft till oss. Vem vill inte vara med och bygga ett socialt smart samhälle på den här nivån?” säger Fredrik Ollén (M), ordförande i socialutskottet.