Rättviks kommun
Rättviks kommun
2016-12-09

Ännu en gång får vi glädjas åt fina resultat i Rättvik!

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har jämfört grundskolorna i samtliga Sveriges 290 kommuner och rankat Rättviks grundskola till Dalarnas bästa med plats 17 i Sverige!

Flera olika parametrar vägs samman i undersökningen men vi kan konstatera att ett mångårigt och målmedvetet arbete har gett resultat. Vi har sedan flera år tillbaka satsat på mindre barn- och elevgrupper både centralt och i våra byskolor runt om Rättvik. Att våra barn och ungdomar känner sig trygga i skolan är en förutsättning för att de ska lära sig och utvecklas. Det är därför härligt att se att vi kan erbjuda en bra utbildning av god kvalité.

Ett stort tack till alla duktiga lärare och till all engagerad personal som ger våra barn och ungdomar goda förutsättningar här i Rättvik!

När jag nu är inne på barn och unga vill jag också passa på att berätta om ”Forum Ung”. En konferens som varje år lockar runt 70 Rättviksungdomar, tjänstemän och politiker. I år samlades vi i kommunhuset och diskuterade ungt inflytande, där ungas röster hörs och där deras åsikter tas tillvara – en inspirerande förmiddag där ungdomarna delade med sig av många goda tankar och idéer, värda att förverkliga. Många menar att ungdomarna är vår framtid, jag menar att de i allra högsta grad är här och nu!

Besöksnäringen är världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige år 2014 var drygt 270 miljarder kronor med en tillväxt på mellan 6–8 % per år. Rättvik är en känd turistdestination och besöksnäringen är otroligt viktig för vår utveckling och därför har vi bestämt oss för att dra nytta av och bidra till denna tillväxt. Som första kommun i Dalarna har vi antagit en Turismstrategi. Strategin innebär bland annat att kommunen och näringsidkarna tillsammans ansvarar för den lokala turismutvecklingen på en rad olika områden. Jag är helt övertygad om att vi tillsammans kan göra mycket mer, ännu bättre. Målet är en stark och långsiktig attraktionskraft och en besöksnäring som medverkar till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt och ökad sysselsättning.

Nu går vi en härlig tid till mötes, en tid för umgänge, tända ljus och värme. Jag önskar er alla en fin advent och kom ihåg att ”en kopp kaffe kan bli början till livslång vänskap”./Annette Riesbeck