Rättviks kommun
Rättviks kommun
2016-12-01

Balansera mera – förebygg fallolyckor

Rolf visar hur vi ska hjälpa en person.

Rolf hjälper en person upp. Foto: © Y. Öhrnell.

Fallolyckorna har fördubblats sedan år 2000. Så här ska det inte behöva vara. Rättviks kommun arbetar i samverkan för att minska antalet fall och fallskador för personer 75 år och äldre i kommunen. Här berättar vi lite om en del i det arbetet.

Vi vet att drygt 60 personer i Rättvik, 80 år eller äldre, behöver sjukhusvård nästa år för att de ramlat. Nästan 100 personer, 65 år eller äldre, kommer att drabbas av lår- och höftfrakturer.

Vi vet också att anhöriga och personal skadar sig när de hjälper en person som ramlat.

Anhörigvecka i Rättvik

1,3 miljoner anhöriga vårdar, stödjer och hjälper regelbundet en närstående. Anhörigas insatser sparar samhället 177 miljarder kronor varje år.

Det är framför allt äldre personer som drabbas av icke dödliga skador. För många äldre som drabbas av en höftledsfraktur blir livet aldrig vad det var före fallolyckan.

På Nationella anhörigdagen, 6 oktober, arrangerade Studieförbundet Vuxenskolan och Anhörigstöd Buketten en föreläsning med Rolf Reineby. Föreläsningen var öppen för alla men vände sig främst till äldre, anhöriga och vårdpersonal.

Balansera mera

Hur ska vi undvika att ramla och hur hjälper vi en person som ramlat utan att skada oss själva?

Rolf har arbetat som sjukgymnast i mer än 30 år och har stor erfarenhet av konsekvenserna av fallolyckor.

Fall är en av de vanligaste orsakerna till att äldre personer skadar sig. Rolf poängterar att fallskador kan få allvarliga konsekvenser för individen framför allt i form av lidande och försämrad livskvalitet. Till exempel får personer som skadat sig svårigheter att röra sig. De isolerar sig ofta och har ett ökat beroende av andra.

Det finns mycket vi kan göra för att förebygga

Vi får veta att flest fallolyckor sker i eller kring bostaden, i sport och idrottsmiljöer samt i särskilda boenden.

Några saker för att förebygga fallolyckor är fysisk aktivitet och balansträning för äldre, tillgänglighetsanpassning, snöröjning och sandning, regelbundna läkemedelsgenomgångar och synundersökning varje år.

Rolf berättade även och visade enkla övningar för att stärka kroppen, öka balansen och på så sätt förebygga fall. Enkla saker som att resa sig ur TV-soffan och stå och titta på TV en stund. Efter 15–20 minuter bör vi resa på oss och röra på oss istället för att sitta stilla långa tider.

Enkla hjälpmedel som ett par flaskor vatten och ett gummiband (finns att köpa bland annat på apoteken) kan vi träna med för att stärka leder och muskler. Stå på tå, sträck på armarna stöd omväxlande på höger och vänster fot. Rör på fötterna, sträck på benen när du sitter. Se till att öka blodcirkulationen.

Vi ska inte överanstränga oss vid träning men vi ska känna i musklerna att vi gör lite mer än de är vana med. Alla måste komma ut i friska luften och helst ta en promenad. Gå gärna i uppförsbackar, vila en stund om det känns jobbigt men låt alltid hjärta och muskler arbeta lite mer än vid en lugn promenad. Det är inte meningen att vi ska få mjölksyra i benen, få yrsel och hård hjärtklappning. Lagom är bäst och var och en av oss känner våra gränser men det är inte farligt att hjärtat klappar lite mer och musklerna blir lite ömma.

Fysisk träning för att minska fall och risken för frakturer ger

 • bättre balans
 • bättre rörlighet
 • bättre uthållighet
 • bättre gångförmåga
 • bättre muskelstyrka.

Vad händer i kroppen när vi åldras?

 • Vi får åldersförändringar i alla celler och organ.
 • Vi förlorar muskelmassa, 1–2 % tappas per år från 25–30 års ålder.
 • Nervceller minskar.
 • Vi får sämre balans.
 • Vi har försämrad kondition.

Förändra hemmiljön

 • minska snubbelrisk, till exempel mattkanter
 • se till att inte golv är halka
 • sanda och använd broddar när det är halt ute
 • ta hjälp istället för att stå på pall eller klättra på stege (Fixar-Malte)
 • hjälpmedel (kontakta fysioterapeut).

Balansera mera – Håll dig på benen

Hur tar du dig upp om du ramlar?
Hur hjälper du någon som ramlat utan att skada dig själv?


 

 "Hos oss är du anhörig oavsett din ålder eller vilken diagnos din närstående har"

I 14 år har Anhörigstöd och Mötesplats Buketten funnits i Rättvik. Buketten erbjuder personal med kunskap och erfarenhet, anhörigcafé för social samvaro, information, föreläsningar och cirklar.
Här finns en möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation. det finns anhöriggrupper och du kan få enskilt stödsamtal och hembesök.

Anhörigkort – personer som vårdar eller har stor omsorg om en vuxen anhörig eller vän ges möjlighet att bära ett kort som anhörigvårdare
På Buketten finns även en syn- och hörselinstruktör.

 

Fakta

I hela landet dör nästan 1 700 personer efter en fallolycka. 90 % av dem är 65 år eller äldre. 259 personer dog i trafiken 2015.

Samhällets kostnader för fallolyckor uppgick år 2012 till nästan 25 miljarder. Samhällets kostnader för att förebygga fallolyckor uppgick till 3,4 miljarder per år. Samhällets kostnader för att förebygga trafikolyckor var

2012 (Källa MSB)