Rättviks kommun
Rättviks kommun
2016-10-14

Kommunalrådet om kommunens hållbarhetsarbete

Porträtt av Annette Riesbeck

Annette Riesbeck

Vi har bestämt oss för att förändra världen, och tillsammans blir det både roligare och lite enklare!

För ett par veckor sedan tog vi ett första steg i ett nytt omfattande hållbarhetsarbete.

Vi fick besök av FN för att under en eftermiddag lära mer om de globala målen. Världens ledare har förbundit sig till sjutton globala mål för att uppnå tre fantastiska saker under de närmaste femton åren. Att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen men också att lösa klimatkrisen.

I vår gemensamma globala värld så påverkar vi världen, och den påverkar oss. Allt hänger ihop och det betyder att även vi måste vara beredda på att förändra både samhället och oss själva - att tänka nytt. Innovationskraften står därför i centrum när Rättvik arbetar med hållbarhet. Nya tankar och affärsidéer möjliggör klimatsmarta lösningar, skapar nya arbetstillfällen och leder oss in på rätt väg mot ett hållbarare samhälle där även vi som privatpersoner exempelvis kan fundera över vad vi köper och vad vi slänger.

När jag träffar barn och ungdomar förstår jag att det här är frågor som betyder mycket för dem och som vi gemensamt måste ta ansvar för. Den generation som växer upp idag kommer inte vilja bo i en kommun som inte aktivt arbetar med hållbarhet. De kommer inte att vilja jobba eller handla på ett företag som sliter på miljön eller skapar ohållbara sociala system. De kommer att göra mycket smartare val.

Rättvik har kommit långt och är redan ett smart val. Sedan länge värmer vi upp kommunens fastigheter med fjärrvärme och vindkraftverken snurrar för fullt. Vi värnar om den lokalproducerade maten i våra kommunala kök och mycket annat. Vi har påbörjat arbetet och jag hoppas att många av oss som bor och verkar i kommunen vill vara med och förändra världen. Det är ett stort ansvar som kommer kräva både mod och initiativkraft men tillsammans kommer vi att lyckas!


Annette Riesbeck, kommunstyrelsens ordförande

PS. Under hösten kommer vi arrangera tre kostnadsfria hållbarhetsseminarier för allmänheten, kommunens tjänstemän och våra politiker DS.

Mer information om träffarna får du på rattvik.se/inspirationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.