Rättviks kommun
Rättviks kommun
2016-10-04

Rättviks kommun och Polisen samarbetar för att göra Rättvik ännu tryggare

Representanter för Polisen och Rättviks kommun.

Representanter för Polisen och Rättviks kommun.

Med hjälp av enkäter och medborgardialog har medborgares åsikter samlats in. Med det materialet och med hjälp av polisers erfarenheter och statistik har några viktiga fokusområden valts ut.

Fokusområdena finns inskrivna i en överenskommelse mellan Polisen och Rättviks kommun.

 • Trafik - Sänka hastigheter och motverka buskörning
 • Drogförebyggande arbete - Minska risken för missbruk.
 • Våld i nära relation - Synliggöra problemen med våld i hemmet.
 • Stora evenemang - Öka tryggheten och trivseln.
 • Integration - Främja god integration och motverka främlingsfientlighet.

Synliga poliser på gator och torg samt i trafiken är trygghetsskapande och prioriteras därför av Polisen. Rättviks kommun gör förändringar i den lokala ordningsstadgan med syfte att öka tryggheten.

Ett medborgarlöfte har upprättats där Polisen lovar att

 • Öka sin närvaro i Rättviks kommun genom utökade fordonskontroller (hastighet och nykterhet) dag och kvällstid. Särskild vikt ska läggas vid störande körning i bostadsbebyggelse under kvällar och nätter.
 • Föra dialog med de bilburna grupper som rör sig i de centrala delarna under kvällar och helgnätter.
 • Besöka skolor och under temat ”lag och rätt” informera om lagar och attityder i trafiken.

Rättviks kommun lovar att

 • Genomföra trafikmätningar i syfte att ge underlag till polisen.
 • Göra en förändring i den lokala ordningsstadgan och förbjuda utsändning från högtalaranläggning som uppenbart stör den allmänna ordningen.

Önskade effekter av samarbetet

 • Genom polisers ökade närvaro och synlighet bidra till att människor känner sig tryggare i trafiken och på offentliga platser. Att poliser befinner sig i trafiken gör också att det upptäcks annat som enligt dialogerna skapar otrygghet. Trafikfarliga bilar, stöld och narkotikabrott med mera.
 • Sänkta medelhastigheter på vägavsnitt som identifierats som otrygga för allmänheten.
 • Minska störande körning i bostadsbebyggelse framför allt under kvällar och nätter.
 • Förändra ungdomars attityd till störande körning. Öka förståelse bland ungdomar för att människor i Rättvik kan uppleva otrygghet kopplat till störande körning.

Efter ett halvt års arbete med fokusområdena gör vi en utvärdering. Har Rättviks kommun blivit tryggare?

På marknadsfredagen 7 oktober fanns Polisen i Rättviks kommuns informationstält i Knektplatsens rondell. Klockan 11 undertecknades överenskommelsen av representanter från Rättviks kommun och lokalpolisområdeschef Rune Lindbom.

Tack alla som besökte oss.

Foto © 2016, Martin Litens.
Från vänster, övre raden: Annette Riesbeck och lokalpolisområdeschef Rune Lindbom, nedre raden Rune Daniels och Anders Modén.