Rättviks kommun
Rättviks kommun
2016-09-27

Besök från FN med fokus på glokal hållbarhet

Grupporträtt föreställande Ulf Israelsson, Markus Svensson, Kristin Hagegård och Annette Riesbeck

Ulf Israelsson, Markus Svensson, Kristin Hagegård och Annette Riesbeck. Foto: © Martin Litens.

Rättviks kommun är den första kommunen i landet som får besök av UNDP (United Nations Development Programme) i syfte att skapa kopplingar mellan de globala och lokala målen för hållbarhet. Kristin Hagegård, liaison officer på UNDP, höll i ett seminarium tillsammans med Rättviks kommuns hållbarhetsstrateg Markus Svensson. Kommunfullmäktiges ledamöter var inbjudna till starten på det tvärpolitiska arbetet med ”Hållbart Rättvik”.

– Vi måste ta hänsyn till globala aspekter och lokala aspekter när vi fattar beslut eller gör upp planer för Rättvik. Vi måste ha ett glokalt perspektiv. Det här mötet är ett steg i den riktningen, sa Rättviks kommunalråd Annette Riesbeck.

Kristin Hagegård anlände med tåg till en soligt Rättvik och möttes av Markus Svensson samt Sveriges Radios lokala reporter. Något intressant och än så länge ovanligt är på gång i Rättvik. Kristin uppskattar verkligen att de globala målen för FN:s utvecklingsprogram diskuteras och förankras på lokal nivå.

Rättvik är en viktig aktör

– Rättvik är en viktig aktör. Utvecklingsmålen gäller alla och lämnar ingen på efterkälken, säger Kristin. Vi kan alla bidra till en bättre värld. Jag är inte rädd för stora ord. Vi behöver tänka stort och ”smått” samtidigt. De världsomfattande målen behöver tas ned på en vardaglig nivå. Vi behöver jobba praktiskt. Du som individ, kommunmedborgare och världsmedborgare är grunden i det här arbetet, menar Kristin.

Världens 17 globala mål för hållbar utveckling beslutades på ett toppmöte i FN:s generalförsamling år 2015. Det är en viktig satsning på att alla länder i världen ska kunna bidra till en globalt hållbar utveckling.

Alla FN:s medlemsländer har ställt sig bakom de 17 målen för hållbarhet. Därmed är det ett gemensamt ansvar för oss alla. Rättviks kommun vill ta det ansvaret på allvar. I kommunens arbete med hållbarhetsfrågor kommer fem verktyg att genomsyra alla satsningar.

  • innovation
  • flexibilitet
  • engagemang
  • ekonomi
  • främjande.

– Det här är nog ord som inte så många associerar med hållbarhet. Oftast tror jag att det snarare är energilampor eller andra besparingsåtgärder som man tänker på. Men vi vet med säkerhet att om vi fortsätter att göra samma saker som nu, på samma sätt, så räcker inte jorden till för oss. Därför är innovation, påhittighet, kärnan i hållbarhetsarbetet, säger Markus Svensson.

Kommunfullmäktiges ledamöter kommer fortsätta att arbeta med de globala målen i tvärpolitiska grupper. Arbetet går ut på att hitta kopplingar mellan kommunens mål och de 17 globala målen för hållbarhet. Finns det globala mål som redan uppnåtts här i Rättvik? Vilka mål har inte uppnåtts? Vad ska prioriteras? Det blir ett delvis nytt sätt att tänka kopplat till styrning och beslutsfattande.

– Vi behöver tänka globalt idag. Det som sker i övriga världen påverkar oss i Rättvik. Det tror jag att de flesta insett vid det här laget. Går börsen ner i USA så får det effekter på mitt sparande. Uppstår konflikter och kriser i Syrien så kommer människor till oss som flyktingar, säger Rättviks kommunchef Ulf Israelsson.

Det vi gör i Rättvik påverkar resten av världen

– Det betyder också att det vi gör i Rättvik påverkar resten av världen, säger kommunens hållbarhetsstrateg Markus Svensson. Med den insikten följer, att det jag gör, eller vi här i Rättvik gör, måste göras med stort ansvarstagande. Med ansvar och hänsyn till andra kommuner, regioner, länder och kulturer.

– Vill vi åstadkomma förändringar i beteenden och vårt sätt att tänka så är det engagemang som är nyckelordet. Jag tror att vi alla är ganska medvetna om de problem som finns. Att försöka skrämmas för att skapa engagemang tror jag inte på, menar Markus.

Inom många områden gör Rättviks kommun redan nu hållbara val och beslut. Ett område där Rättvik ligger långt framme är upphandling och produktion av livsmedel. Miljömedveten upphandling och projekt som Återtaget med satsningar på närproducerad och ekologisk mat har pågått i många år. Många kommuner ser Rättvik som en förebild och inspireras av vårt sätt att tänka och arbeta.

– Vi ska visa det spännande och roliga i hållbarhetsarbetet! Vi ska visa de positiva trenderna. Sprida hopp och engagemang! Det är då vi kan lyckas med att få bredd och djup i hållbarhetsarbetet. Underliggande finns naturligtvis alltid en medvetenhet om att tillståndet i världen är allvarligt och det finns ett stort behov av förändring, fortsätter Markus.

Fortsatt tvärpolitiskt arbete

Seminariet i Rättvik och det fortsatta tvärpolitiska arbetet blir viktiga tillfällen för kompetensutveckling. Kunskaper och nya insikter som kan få betydelse för kommunens övergripande mål och för verksamheterna i kommunen. En möjlighet att framöver tänka och arbeta mer glokalt.

Deltagande politiker lämnade det inspirerande och tankeväckande seminariet med hopp och förväntan inför det kommande hållbarhetsarbetet i Rättvik. Rättvik är en pilotkommun och i höst väntar även spännande arrangemang för kommunala chefer och allmänhet. Mycket finns redan planerat men det är delvis obruten mark som beträds.

– Exakt hur det ska ta form vet vi inte ännu, det får processen visa, säger Markus. Vi har ambitionen att utveckla hållbarhetsarbetet i Rättvik rejält. Rättviks kommun ska vara det självklara valet för alla som vill flytta till en kommun som jobbar med hållbarheten på riktigt.

Det här är inte ett modeuttryck eller något vi bara slänger oss med för att det är populärt. I Rättvik finns sedan länge många fina kärnvärden, massor med kreativitet och en fantastisk entreprenöranda. Det ska vi vara rädda om och utveckla så att vi lämnar över en bättre plats till kommande generationer. Det är de värda!

Mer information om de 17 globala målen och UNDP:s arbete.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Bild på Markus Svensson och Kristin Hagegård, liaison officer på UNDP.

Markus Svensson och Kristin Hagegård intervjuas av Sveriges Radio. Foto: © Martin Litens.

Föreläsningssal i Rättviks kommunhus med åhörare. Kristin från UNDP talar.

Stiernhöökssalen i Rättviks kommunhus. Seminarium med kommunfullmäktigeledamöter om hållbarhet globalt och lokalt. Foto: © Martin Litens.

Bild på Kristin Hagegård, liaison officer på UNDP.

Kristin Hagegård, liaison officer på UNDP. Foto: © Martin Litens.

Bild på Markus Svensson.

Rättvik kommuns hållbarhetsstrateg Markus Svensson. Foto: © Martin Litens.