Rättviks kommun
Rättviks kommun
2016-08-17

En förebild för hela Sverige

Besök av riksdagsledamöter. Gruppbild med nio personer. Foto M Litens

Riksdagsledamöter på besök i Rättvik. Här tillsammans med Annette Riesbeck och Jonny Jones.

Rättviks kommun fick mycket beröm och många lovord vid ett studiebesök i Rättvik i går. Nio glada ledamöter från Centerpartiets riksdagsgrupp besökte under eftermiddagen Stiernhööksgymnasiet. Fokus var kommunens arbete med Återtaget samt konceptet Tillväxt och tillsyn.

– Rättviks arbete med Återtaget, Tillväxt och tillsyn men framförallt attityden mot företagare är en förebild för hela Sverige! Riksdagen och regeringen borde göra allt man kan för att sprida det goda arbetet. Den sammanfattningen gjorde riksdagsledamoten Peter Helander vid besökets slut.

Den gästande gruppen möttes upp av Rättviks kommunalråd Annette Riesbeck (C) och Jonny Jones (C). Jonny visade delar av gymnasiets fina lokaler och berättade om kommunens arbete med Återtaget.
Jonny har sedan länge varit en av de drivande krafterna bakom idén med Återtaget.

Återtaget är en succé

Projektnamnet Återtaget syftar framför allt på tre ”återtag”. Återta egen produktion av kött och potatis. Återta makten och kontrollen över matproduktionen. Återta igenväxt åker- och betesmark och därmed återfå det öppna landskapet. Projektet är unikt i landet och var först i sitt slag när det påbörjades 2006. Numera är det flera kommuner runt om i Sverige som följer i Rättviks fotspår.

Vi har tack vare Återtaget fått en nättre kvalité på maten som serveras i förskolor, skolor och inom äldreomsorgen. Transporterna har minskat och vi har en egen KRAV-produktion av många råvaror. Rättvik har lyckats med att skapa en matproduktion som är långsiktigt hållbar.

Stiernhööksgymnasiets naturbruksutbildning är en förutsättning för att genomföra Återtaget. Det känns mycket glädjande att utbildningen är bland de populäraste i landet. En anledning kan vara att de nöjda eleverna är stolta över sin delaktighet i Återtaget. Naturbrukseleverna levererar bland annat 95 % av allt nötkött som används av Rättviks kommun. Allt nötkött är ekologiskt. Den egna ekologiska potatisen bidrar med 90–95 % av potatisen som lagas till i kommunens kök.

Öppna landskap och många bra restauranger

Nya satsningar inom Återtaget är att utöka fårbesättningen. Fåren ger både öppna landskap och bra mat. Det öppna landskapet är en viktig del i Rättviks attraktionskraft som både boende- och turistort. Nytt för i år är att gymnasiet tar fram sin egen matolja som odlas och pressas inom kommunen.

– Vi har blivit en matkommun, säger Annette Riesbeck. Här satsar både Rättviks kommun och många restauranger på lokalproducerat. Mat har blivit en profilfråga för Rättvik och det stärker vårt varumärke. Vi har ovanligt många bra restauranger i Rättvik, konstaterar Annette.

Livsmedel och mat av högsta kvalité

Även de kommunala köken håller högsta kvalité. Kommunens kostchef Anders Frodig brinner för Återtaget och den höga kvalitén på råvarorna. Vår kökspersonal är stolta för att få servera god lokalproducerad mat.

Rättviks kommun ses som ett föredöme av många avseende upphandling av mat och råvaror. Höga krav på livsmedlens kvalité och en bra djurhållning har ställts på leverantörerna sedan många år. Det har lett till strider med stora leverantörer men Rättvik har kämpat och vunnit i kampen för livsmedel med hög kvalité. Numera är till exempel alla upphandlade livsmedel från Sverige.

– Blev så glad och inspirerad över att se hur ni i Rättviks kommun satsar på närproducerad mat i era skolor och på era äldreboenden. Vilka förebilder ni är! Det uttryckte riksdagsledamoten Helena Lindahl som uppskattade besöket på Stiernhööksgymnasiet.

Tillväxt och tillsyn visar vägen

När Återtaget hade presenterats och diskuterats så bar det av till Rättviks kommuns näringslivskontor. Det finns numera i Stiernhööksgymnasiets lokaler. Där fick riksdagsledamöterna träffa Helena Back, Markus Svensson och Martin Clarstedt. Helena är näringslivschef, Markus är hållbarhetsstrateg och Martin är enhetschef på miljö-och byggenheten. Deras goda samarbete med de lokala företagarna är en av anledningarna till att Rättvik har Dalarnas bästa företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs stora undersökning.

Helena, Markus och Martin berättade om sitt arbete där nytänkande och samarbete är en viktig del i framgångskonceptet. De vill bland annat minska regelbördan för företagare och fokusera på att stärka entreprenörer i sin vilja att göra rätt. Företagare i Sverige möts av en byråkrati som består av 1 200 lagar, 2 200 förordningar, 8 100 föreskrifter och allmänna råd samt 94 000 000 blanketter.

Vågar tänka utanför boxen

Markus och Martin lanserade för några år sedan konceptet Tillväxt och tillsyn. I konceptet möts två världar – tillväxtsidan och tillsynssidan. Ambitionen är att minska byråkratin och skapa en hållbar samhällsutveckling. Hänsyn ska tas både till småföretagarens vardag och till behovet av att kontrollera och säkerställa att verksamheterna drivs och fungerar som de ska.

Inom konceptet Tillväxt och tillsyn har de tillsammans med företagare arbetat fram nya innovativa modeller. Modeller som syftar till att skapa en användarvänlighet för företagare som tar lagstiftningens intentioner på allvar. Rättviks kommun förändrade bland annat sitt sätt att ta ut avgifter. Det nya sättet kritiserades av några men hyllades av desto fler. Rättvik tog striden för det vi ansåg vara rätt och ses numera som ett föredöme av många.

– Troligen ett av landets bästa exempel på en förvaltning som vågar tänka utanför boxen och leverera nytta för medborgarna, kommenterade riksdagsledamoten Ola Johansson.

Text och Foto: Martin Litens

 

Läs mer om Återtaget.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läs mer om Tillväxt och tillsyn.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Jonny Jones visar en av Stiernhööksgymnasiets ladugårdar för de besökande riksdagsledamöterna. Gruppbild i stor byggnad.

Jonny Jones visar en av Stiernhööksgymnasiets ladugårdar för de besökande riksdagsledamöterna.

Gruppbild med besökande riksdagsledamöter samt Föreläsare från Rättviks kommun.

Markus Svensson, Helena Back, Annette Riesbeck samt Martin Clarstedt tillsammans med besökande riksdagsledamöter från Centerpartiet.