Rättviks kommun
Rättviks kommun
2016-05-10

Ett gott liv för alla

Träffpunkt Buketten anordnar aktiviteter för anhöriga, äldre och frivilliga.
Det är till exempel café med information om aktuella ämnen, studiecirklar, musik, kåserier med mera, med mera.

Ofta arrangeras föreläsningar, studiecirklar och musikstunder tillsammans med studieförbund, väntjänst, diakonin, föreningar och andra aktörer.

Passion för livet

Träffpunkt Buketten har tillsammans med Diakonin vid fyra tillfällen genomfört cirkeln Passion för livet, 60–70 äldre personer har deltagit. Den senaste cirkeln har nyligen avslutats och en ny startar hösten 2016.

Passion för livet fokuserar på fyra områden

Passion för livet är ett förebyggande program som ska ge hälsa och livskvalitet genom att påverka vanor och mönster i våra livsstilar.

Det handlar om att bygga broar mellan vad vi vet är bra vanor och hur vi gör i vardagen.

Det är viktigt att vi känner att vi har kontroll över vår livssituation.

  • Mat och dryck.
  • Säkerhet i vardagen.
  • Rörelse i vardagen.
  • Det sociala nätverket.

Det är områden som enligt forskningen påverkar hälsa och livskvalitet.

Ett gott liv för alla

Cirkeln Passion för livet är ett led i Rättviks kommuns folkhälsoarbete för att stärka "Ett gott liv för alla".

Träffpunkt Buketten Ore

Buketten har under våren en gång i månaden flyttat sin verksamhet till Orestrand. Första måndagen i månaden har alla Orebor – ”gammal som ung” hälsats välkomna till en stunds gemenskap. Det har bjudits på musik, kåserier och kaffe med dopp.

Besökarna har varit 20–30 personer varje gång, både boende på Orestrand och personer utifrån. De gemensamma krafterna i Träffpunkt Buketten Ore är Ewa Hall Aldegren, diakon, Elisabeth Johansson, anhörigsamordnare och Ore församlings väntjänst.

I slutet av april avslutades vårterminen med ett besök av Sven Trägårdh som berättade om Ores historia.

Nu är det sommaruppehåll och de börjar igen första måndagen i september.

Underhållning på Backåkern

Musik och dans.

Musikunderhållning på Backåkern. Foto: © Linda Bergström.

Den 3 maj arrangerade "Livskällan" musikunderhållning med Ingegerd Ström, Börje Utbys och Bibbi Backlund som spelade för boende och personal. Livskällans representant Ulla-Britt Dahl ordnade med allt det praktiska.

Livskällan är en förening som vill skapa glädje, trivsel och aktiviteter för de äldre, demenshandikappade och funktionshindrade på servicehus i Mora och Rättvik.