Rättviks kommun
Rättviks kommun
2016-02-26

Tillsammans gör vi ett tryggt Rättvik ännu tryggare!

Anders Modén. Foto: © Martin Litens.

Nu får Rättvik en egen kommunpolis, Anders Modén. Han ska samla invånarnas synpunkter och hjälpa polis och kommun att fokusera på det som ökar tryggheten. Dessa fokusområden, så kallade medborgarlöften, kan just du vara med och påverka.

– En kommunpolis ska tillsammans med kommunen och dess medborgare arbeta för att skapa en trygg miljö att bo, leva och verka i. För att det ska bli verklighet måste alla vara delaktiga, säger Anders.

Kommunpoliser ska vid alla möten med människor fånga upp synpunkter om eventuell otrygghet. Bra kontakt med näringsliv, skola och ideella föreningar är viktigt. Du kan även skicka ett mejl till Anders eller fylla i en enkät på kommunens webbplats rattvik.se. Läs mer om det i slutet på artikeln.

Medborgarlöften

Problemområden prioriteras och fördelas till poliser i yttre tjänst. De jobbar sedan aktivt med dessa fokusområden, så kallade medborgarlöften, enligt en uppsatt plan. Det som annars inte kommer till polisens kännedom kan ibland upptäckas tack vare det nya mer utåtriktade arbetssättet. Till sist sker en uppföljning för att ta reda på om den upplevda tryggheten verkligen har ökat.

– Jag ska besöka skolor, äldreboenden, föreningar och asylboenden. Jag ska också besöka naturliga mötesplatser runt om i kommunen. Tisdagskul och andra evenemang är bra tillfällen till möten och samtal, säger Anders.

Anders är även kommunpolis i Leksand så du kanske träffar honom där vid besök i grannkommunen.

Vår kommunpolis

Anders är ett känt ansikte för många i Rättvik. Han är född och uppvuxen i Rättvik och har arbetat många år inom skola och omsorg i kommunen. Han var simlärare och kolloledare i 10 års tid tillsammans med Anders Lamberg. Då myntades begreppet ”Anders och Anders”!

– Mina erfarenheter från arbetet med barn och ungdomar har varit jättebra att ta med mig in i polisyrket. Jag har alltid sett det som väldigt viktigt att jobba förebyggande. Det sättet att tänka och jobba kan jag nu ta med mig in i rollen som kommunpolis, säger Anders.

Anders har nu varit polis i 12 år och när han inte jobbar så njuter han av Rättviks vackra skog och natur. Träning och musik är stora intressen för Anders.

Kommun och polis i samarbete

Nyligen hölls ett första möte mellan polis och kommun med fokus på kommunpolisens uppdrag och medborgarlöften. Anders Modén och lokalpolisområdeschef Rune Lindbom kom på besök till kommunhuset. Med på mötet var bland andra kommunens räddningschef Rune Daniels.

– Jag tror att det här blir jättebra! Vi har redan ett bra samarbete med polisen tack vare evenemang som exempelvis Classic Car Week. Men det finns alltid saker att förbättra. Nu får Rättvik en egen kommunpolis och det är ytterligare ett steg i rätt riktning, säger Rune.
Rättviks kommunalråd Annette Riesbeck var också med på mötet. Både Annette och polisområdeschefen kan konstatera att Rättvik redan är en ovanligt trygg kommun. Statistik pekar på det men också SCB (Statistiska Centralbyrån) senaste medborgarundersökning.

– Nu kan vi göra vår trygga kommun ännu tryggare, konstaterar Annette efter mötet.

Känner du dig otrygg?

Vi behöver din hjälp att kartlägga tryggheten i kommunen. Ett bra sätt är att fylla i enkäten. Där svarar du på frågor om dina upplevelser om trygghet och otrygghet i Rättviks kommun.

Du kan även prata med Anders när han är i tjänst runt om i kommunen. Du kan skicka mejl till anders.moden@polisen.se och märk det med ”Trygghet i Rättvik”.

Det är mycket viktigt att du inte anmäler brott eller ger tips via mejl eller enkät! Vid den typen av ärenden gäller telefonnumret 114 14 precis som tidigare. Vid pågående brott är det 112 du ska ringa.

Här är en länk till en enkät om trygghet och otrygghet i Rättviks kommun.