Rättviks kommun
Rättviks kommun
2016-02-01

Rättviks medborgare är extra nöjda enligt SCB!

Bor du i Rättviks kommun? Grattis! Då tillhör du de i Sverige som är betydligt nöjdare med sin kommun än genomsnittet. Det kan vi konstatera när vi studerar Statistiska Centralbyråns (SCB) senaste medborgarundersökning.

Hur bedömer medborgarna kommunen

  • Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?
  • Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter?
  • Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun?

Det är några av frågeställningarna som undersökningen tar upp. Överlag är invånarna i Rättvik betydligt nöjdare än genomsnittet i Sverige. I ett fall har Rättvik det högsta betygsindexet bland alla 138 medverkande kommuner. Räddningstjänsten i Rättviks kommun har fått det högsta betygsindexet i hela Sverige!

Inom några få områden blir betygsindexet lägre än genomsnittet. Det gäller till exempel arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter och kommunikationer. Områden där små landsbygdskommuner som Rättvik har svårt att hävda sig mot kommuner i storstadsregionerna. Vi ser även att de som bor i våra byar ger ett sämre betyg gällande kommunikationer än de som bor i våra tätorter.

Attitydundersökning

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning. Den visar alltså vad de som svarat tycker och tänker om Rättviks kommun. Drygt 600 Rättviksbor i åldrarna 18-84 år svarade på SCB´s frågor under hösten 2015. Rättviks kommun medverkade även åren 2007, 2009, 2011 och 2013. Svarsfrekvensen 53 % i Rättviks kommun är bland de högsta svarsfrekvenserna i hela Sverige. Ett stort tack till alla medborgare i Rättvik som svarat på enkäten!

”Jag är jätteglad för det positiva resultatet. Att invånarna i Rättvik är nöjda med kommunens verksamhet och att de känner förtroende för oss valda politiker har stor betydelse. Att man dessutom kan tänka sig att rekommendera andra att bosätta sig i vår kommun är ett mycket bra betyg”, säger Annette Riesbeck.